VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Typ:
Text:

Jak se dostat na medicínu (lékařské, veterinární, zdravotnické a farmaceutické fakulty)?

články jak se dostat na medicínu

Lékařské, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 18 veřejných, jedné státní a dvou soukromých vysokých školách. Stáhněte si zdarma e-book, který obsahuje nejpodrobnější informace a ukázku vzorového testu - aktualizováno pro rok 2022.

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete lékařské obory studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Lékařské obory: písemné testy fyzika, biologie, chemie, někdy 2. kolo s ústní zkouškou ověřující motivaci uchazeče nebo jeho obeznámenost s oborem. Některé fakulty promíjí přijímací zkoušky na základě prospěchu.

Ošetřovatelské a zdravotnické obory: obvykle všechny předměty jako u lékařských oborů nebo jejich kombinace, někdy spojeno s testem obecných studijních předpokladů. U vybraných oborů následuje ústní pohovor ověřující všeobecný rozhled a komunikační schopnosti nebo probíhají talentové zkoušky (např. fyzioterapie, zdravotnické záchranářství). U některých oborů je možné přijetí bez přijímací zkoušky při splnění podmínek.

Biomedicínské obory: test z biologie, chemie nebo fyziky, někde bez přijímací zkoušky, případně matematika.

Veterinární obory: písemné testy z biologie, případně chemie.

 

Úspěšnost přijetí

Tabulka níže uvádí šance na přijetí na jednotlivých fakultách v roce 2021, v závorce je uveden stav za rok 2020.

Lékařské, farmaceutické a veterinární:

MU LF 27,6 % (30,2 %) FARMF 71,1 % (54,2 %) OSU LF 48,7 % (56,4 %) UK 1. LF 26,4 % (44,6 %) 2. LF 20,2 % (25,7 %) 3. LF 19,6 % (17,8 %) LF Plzeň 22,9 % (22 %) LF HK 36,3 % (14 %) FARMF HK 89,7 % (47,1 %) UNOB pro státní VŠ statistika není k dispozici UPOL LF 19,7 % (19,1 %) VFU FVL 29,7 % (27 %) FVHE 70 % (71,6 %)

Ošetřovatelské a zdravotnické:

MU FSPS 43,5 % (35 %) OSU FSS 69,3 % (65,5 %) UPOL FZV 29,3 % (23,8 %) FTK 38,7 % (53,6 %) JČU ZSF 86,5 % (87,4 %) SLU FVP 59,4 % (64,8 %) TUL FZS 65,7 % (83,5 %) UJEP FZS 53,9 % (57,1 %) UK FTVS 35,4 % (43,3 %) UPCE FZS 43,6 % (81,4 %) UTB FHS 43,9 % (55,7 %) VŠPJ 91 % (90,1 %) ZČU FZS 47,9 % (59,3 %) PALESTRA 100 % (100 %) VŠZ 94,9 % (100 %)

Biomedicínské:

ČVUT FBMI 62,7 % (65,4 %) FEL 60,9 % (69,4 %) FS 71,9 % (71,7 %) MU PŘF 66,9 % (82 %) UJEP PŘF 81,1 % (82,1 %) UK PŘF 51,5 % (55,5 %) UPCE FCHT 100 % (100 %) VŠB FEI 97,7 % (96,9 %)  VŠCHT FCHT 73,5 % (64,3 %) FCHI 73,3 % (68,5 %) FPBT 64,9 % (59,1 %) VUTBR FEKT 93,5 % (71,4 %)

 

Doporučená literatura

 • Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (MU Brno)
 • Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. Lékařskou fakultu UK (Marvil pro 1. LF)
 • Modelové otázky pro přijímací zkoušky na 2. lékařskou fakultu UK (Karolinum)
 • Modelové otázky pro přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie – UPOL (UPOL)
 • Somatologie – anatomie a fyziologie člověka 630 testových otázek a odpovědí (Nakladatelství Olomouc)
 • Odmaturuj z chemie/biologie/fyziky (vše Didaktis)
 • Fyzika/Chemie/Biologie v kostce pro SŠ (vše Fragment)

Všechny učebnice pro přípravu najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Nultý ročník, VIP balíčky, moduly biologie, fyzika chemie

 

Podívejte se na náš video návod

 

Průběh a délka studia

Lékařské, farmaceutické a veterinární obory magisterské studium (5 a 6 let).

Zdravovědné a zdravotnické + biomedicínské obory bakalářské studium 3 roky, navazující magisterské 2 roky.
 

Přehled škol a fakult

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů: Veterinární asistent 7. - 10. 6. 2022 přijímací zkouška z biologie, chemie + ústní pohovor. Podrobnosti www.af.czu.cz. Dny otevřených dveří 12. 11. 2021, 21. - 22. 1. 2022

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství:. 13. - 17. 6. 2022. Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví biologie, chemie. Informatika a kybernetika ve zdravotnictví matematika, fyzika. Biomedicínská technika, Fyzioterapie, Radiologická asistence, Zdravotnické záchranářství biologie, fyzika. Podrobnosti www.fbmi.cvut.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021 a 28. 1. 2022

Fakulta elektrotechnická: Lékařská elektronika a bioinformatika od 13. 6. 2022, test z matematiky, podrobnosti www.fel.cvut.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021 a 3. 2. 2022 prezenčně, 13. 1. 2022 online

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz     

Zdravotně sociální fakulta: 30. 5. - 3. 6. 2022, talentová zkouška ZZ 2. - 6. 5. 2022. Písemný test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky, Fyzioterapie navíc písemný motivační test, Radiologická asistence navíc test z obecné biologie a fyziky, Zdravotnický záchranář navíc talentová zkouška. Zdravotně-sociální péče test biologie člověka, ZSV, Laboratorní diagnostika test biologie člověka, chemie, všeobecná informovanost. Podrobnosti www.zsf.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Přírodovědecká fakulta: Laboratorní a medicínská biologie 8. 6. 2022, případné 2. kolo 9. 9. 2022 písemný test biologie, chemie, při splnění podmínek (3 roky výuky biologie a 2 roky chemie na SŠ) bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.prf.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Masarykova univerzita www.muni.cz

Lékařská fakulta: Mgr. 17. a 18. 6. 2022, Bc. + "Embryolog" 23. 6. 2022. Nepíše se TSP. Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog, Fyzioterapie test biologie, chemie, fyzika. Všeobecné ošetřovatelství test biologie a somatologie. Dentální hygiena, Nutriční terapie, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví test biologie, chemie, Porodní asistence navíc somatologie. Radiologická asistence, Ortoptika, Optika a optometrie test biologie, fyzika, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti. Podrobnosti a možnosti prominutí www.med.muni.cz. Dny otevřených dveří 15. a 19. 1. 2022

Fakulta sportovních studií: Fyzioterapie praktická zkouška z TV 14. - 15. 5. 2022, 21. 5. 2022, písemný test biologie, fyzika, chemie. Podrobnosti www.fsps.muni.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2022

Přírodovědecká fakulta: Lékařská genetika a molekulární diagnostika TSP 23. a 24. 4. 2022, test z biologie se základy chemie 23. 4. 2022, Matematická biologie a biomedicína TSP 23. a 24. 4. 2022. Podrobnosti www.sci.muni.cz. Dny otevřených dveří 22. a 25. 1. 2022

Farmaceutická fakulta: Magisterské studium test z biologie, chemie, fyziky, obecných studijních předpokladů 20. - 23. 6. 2022. Podrobnosti a možnosti prominutí www.pharm.muni.cz. Den otevřených dveří 4. 2. 2022

Ostravská univerzita www.osu.cz

Lékařská fakulta: Praktická zkouška z TV duben-červen 2022, písemné zkoušky 30. 5. - 10. 6. 2022. Všeobecné lékařství, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví test z biologie, chemie a fyziky. Ergoterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence test biologie a společenskovědní test. Ochrana a podpora zdraví a Nutriční terapie test biologie, chemie. Fyzioterapie, Zdravotnické záchranářství test biologie a fyzika, praktická zkouška z TV. Podrobnosti lf.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. 1. 2022 online, 28. 1. 2022

Fakulta sociálních studí: Zdravotně-sociální péče květen, červen 2022, test z biologie člověka. Podrobnosti a možnosti prominutí fss.osu.cz. Dny otevřených dveří 12. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Fakulta veřejných politik: Dentální hygiena test OSP NSZ SCIO v termínu nejpozději do 22. 5. 2022, Pediatrické ošetřovatelství, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence písemný test biologie člověka, test všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd květen - červen 2022. Více informací www.slu.cz/fvp/. Den otevřených dveří 2. 2. 2022 osobně i online

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta zdravotnických studií: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fzs.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 20. 11. 2021, fakultní 11. 2. 2022

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: Bioinženýrství 1. - 15. 6. 2022 test z matematiky a fyziky, nebo matematiky a chemie. Podrobnosti www.fp.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 20. 11. 2021, fakultní 25. 1. 2022

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta zdravotnických studií: 30. - 31. 5. 2022 písemný test z biologie. Podrobnosti fzs.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Přírodovědecká fakulta: Chemie a toxikologie bez přijímací zkoušky. Podrobnosti prf.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

1. lékařská fakulta: Bakalářské programy 15. 6. 2022 test z biologie, Adiktologie navíc test adiktologie. Magisterské studium 16. 6. 2022 test z biologie, chemie a fyziky. Podrobnosti a možnosti prominutí www.lf1.cuni.cz. Den otevřených dveří 8. 1. 2022

2. lékařská fakulta: Bc. 8. - 9. 6. 2022 písemný test z biologie, test všeobecných předpokladů, Fyzioterapie navíc chemie, fyzika, 2. kolo ústní zkouška. Magisterské 10. - 14. 6. 2022 písemný test z biologie, chemie, fyziky, test všeobecných předpokladů, 2. kolo ústní pohovor. Podrobnosti www.lf2.cuni.cz. Den otevřených dveří 15. 1. 2022

3. lékařská fakulta: Všeobecné lékařství písemný test z biologie, chemie, fyziky 7. 6., 2. kolo 8. – 9. 6. 2022 ústní zkouška interpretace textu, posouzení komunikačních schopností, samostatného úsudku, všeobecného rozhledu. Fyzioterapie test biologie, fyzika 7. 6., 2. kolo 8. 6. 2022 ústní zkouška, Nutriční terapie test biologie, chemie 7. 6., 2. kolo 9. 6. 2022 ústní zkouška. Dentální hygiena test biologie, chemie 7. 6. 2022 (pouze jedno kolo). Všeobecné ošetřovatelství 7. 6. test základy biologie člověka, 2. kolo 9. 6. 2022 ústní zkouška. Podrobnosti www.lf3.cuni.cz. Den otevřených dveří 7. 1. 2022

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: 2. - 9. 6. 2022. Farmacie test z chemie a biologie včetně botaniky. Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví test z chemie a biologie bez botaniky. Podrobnosti a možnosti prominutí www.faf.cuni.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2021 prezenčně, 8. 12. 2021 a 2. 2. 2022 online

Lékařská fakulta v Hradci Králové: Bc. 23. 6. 2022 test z biologie, somatologie a chemie, Mgr. 15. 6. 2022 test z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Podrobnosti www.lfhk.cuni.cz. Dny otevřených dveří 4. 12. 2021 online

Lékařská fakulta v Plzni: pouze magisterské studium, test z fyziky, chemie a biologie 6. 6. 2022. Podrobnosti www.lfp.cuni.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2022

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Fyzioterapie 1. - 3. 6. 2022 test obecných studijních předpokladů a z biologie. Podrobnosti ftvs.cuni.cz. Den otevřených dveří 4. 2. 2022

Přírodovědecká fakulta: Klinická a toxikologická analýza, Medicinální chemie 6. - 10. 6. 2022 test z chemie. Podrobnosti www.natur.cuni.cz. Dny otevřených dveří 14. a 15. 1. 2022

Univerzita obrany www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví: Bc. Zdravotnické záchranářství 14. 6. 2022, test z biologie, AJ, ověření fyzické zdatnosti. Mgr. 15. 6. 2022 test AJ, ověření studijních předpokladů a fyzické zdatnosti. Podmínkou je souběžné podání přihlášky a vykonání zkoušky i na LFHK UK (Všeobecné lékařství). Podrobnosti na webu školy. Dny otevřených dveří 4. 12. 2021, 15. 1. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství 7. 6. 2022, test z fyziky, chemie a biologie. Podrobnosti www.lf.upol.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Fakulta zdravotnických věd: Bc. prezenční studium 9. 6., kombinované 10. 6. 2022, test biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů, Zdravotnické záchranářství ověření fyzické zdatnosti 16. 6. 2022. Podrobnosti www.fzv.upol.cz. Dny otevřených dveří  3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Fakulta tělesné kultury: Fyzioterapie strukturovaný životopis, talentová zkouška z plavání, písemná zkouška z biologie, fyziky, chemie a cizího jazyka (AJ/NJ/FJ), ústní zkouška (somatologie, obecný přehled, motivace uchazeče), červen 2022. Podrobnosti ftk.upol.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Přírodovědecká fakulta (Optometrie, Bioinformatika, Biotechnologie a genové inženýrství aj.): 30. 5. - 10. 6. 2022, O test z fyziky a biologie, BGI test z chemie a biologie, B test z matematiky, chemie s biologií, možnost přijetí bez přijímací zkoušky pokud počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti programu. Podrobnosti www.prf.upol.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta zdravotnických studií: 16. – 17. 5. 2022 test z biologie člověka, výchovy ke zdraví a první pomoci, Zdravotnické záchranářství navíc motivace ke studiu a test fyzické zdatnosti (červen 2022), u oboru Radiologický asistent navíc test z fyziky, u programu Zdravotně sociální péče navíc test základy společenských věd. Podrobnosti fzs.upce.cz. Dny otevřených dveří 10. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Fakulta chemicko-technologická: Analýza biologických materiálů, Farmakochemie a medicinální materiály bez přijímací zkoušky. Podrobnosti fcht.upce.cz. Dny otevřených dveří 10. 12. 2021, 26. 1., 9. 2. 2022

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence NSZ SCIO Biologie, termíny 2. 4. - 21. 5. 2022 včetně, podrobnosti fhs.utb.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Veterinární univerzita Brno www.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie: Bc. bez přijímací zkoušky, bonifikace mj. za NSZ OSP/VŠP dle percentilu, Mgr. NSZ SCIO Biologie a Chemie nebo OSP percentil 75 a vyšší, všechny termíny. Možnost vykonání testu za zvýhodněnou cenu 390 Kč, podrobnosti fvhe.vfu.cz Dny otevřených dveří 8. 12. 2021 online, 4. 2. 2022

Fakulta veterinárního lékařství: Magisterské studium 14. - 16. 6. 2022 test z biologie a chemie, možnost prominutí a podrobnosti fvl.vfu.cz.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky: Biomedicínská technika, Biomedicínské asistivní technologie Bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.fei.vsb.cz. Dny otevřených dveří 20. - 22. 1. online, v kampusu VŠB-TUO 21. - 22. 1. 2022

Fakulta bezpečnostního inženýrství: Ochrana obyvatelstva a krizový management bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.fbi.vsb.cz. Dny otevřených dveří 20. - 22. 1. online, v kampusu VŠB-TUO 21. - 22. 1. 2022

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie: Syntéza a výroba léčiv, Chemie biomateriálů pro medicínské využití, Bioinformatika a chemická informatika bez přijímací zkoušky, podrobnosti fcht.vscht.cz. Dny otevřených dveří 3. a 4. 12. 2021, 21. a 22. 1. 2022, online 5. 2. 2022

Fakulta chemicko-inženýrská: Chemické inženýrství a bioinženýrství bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.vscht.cz/fchi. Dny otevřených dveří 3. a 4. 12. 2021, 21. a 22. 1. 2022, online 5. 2. 2022

Fakulta potravinářské a biochemické technologie: Biochemie a biotechnologie specializace Přírodní látky a léčiva, Biotechnologie a bioinženýrství bez přijímací zkoušky, podrobnosti fpbt.vscht.cz. Dny otevřených dveří 3. a 4. 12. 2021, 21. a 22. 1. 2022, online 5. 2. 2022

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Porodní asistentka, Všeobecná sestra test na PC - biologie člověka, psychologie, obecné studijní předpoklady. Ústní zkouška biologie člověka, motivace uchazeče. Zdravotně sociální péče test na PC ze základů společenských věd, psychologie, sociologie, filosofie, biologie a obecných studijních předpokladů. Ústní zkouška k ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu. Bonifikace za aktivity uchazeče (praxe, osobní rozvoj, dobrovolnická činnost atd.). Podrobnosti www.vspj.cz. Termíny 1. kolo 31. 5. - 2. 6. 2022, 2. kolo 3. - 4. 8. 2022, 3. kolo 7. 9. 2022.

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: Biomedicínská technika a bioinformatika červen 2022, test z biologie a matematiky. Podrobnosti a možnosti prominutí www.fekt.vut.cz. Dny otevřených dveří 23. 11. a 9. 12. 2021, 26. 1. a 11. 2. 2022

Fakulta chemická: Chemie pro medicínské aplikace, Chemie a technologie materiálů bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.fch.vut.cz. Dny otevřených dveří 4. - 11. 2. 2022

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta zdravotnických studií: 13. - 14. 6. 2022 test z biologie člověka, Radiologická asistence navíc test fyzika, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví navíc test chemie. Podrobnosti www.fzs.zcu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2022

Soukromé vysoké školy s těmito obory

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz  

Výživové poradenství a sportovní diagnostika: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. 1., 15. 2. online, 16. 3., 12. 4. online, 9. 5., 14. 6., 25. 8. online, 12. 9. 2022

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz 

1. kolo 29. 4., 2. kolo 26. 8. 2022. Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence test biologie člověka, psychologie, Zdravotnické záchranářství navíc test fyzika, talentová zkouška z TV, Fyzioterapie navíc talentová zkouška z TV, motivační pohovor. Kombinovaná forma studia VO, ZZ bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.vszdrav.cz. Dny otevřených dveří 1. 2., 5. 4. 2022

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online test z biologie s vyhodnocením do e-mailu

UK

http://www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/modelove-otazky/ukazka-z-prijimacich-testu-2015

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-66.html

http://www.lf3.cuni.cz/cs/uchazec/tematicke-uchazec/index.html

http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/

https://www.lfhk.cuni.cz/Uchazeci-o-studium/Bakalarske-studium/Priprava-na-prijimaci-zkousku/

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/9ff7c17a-f254-4e59-b59f-369a9b201aac/Ukazkovy-test.aspx/

http://www.lfp.cuni.cz/sekce/6-prijimaci-rizeni.html

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573.html

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/

MUNI

https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/doporucena_literatura_bcamgr_prijimaci_zkousky.pdf

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#undefined

https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/prij_riz/Bc/Bc21_22/testy_a_statistiky_z_roku_2020/

https://www.pharm.muni.cz/media/3278702/pr_modelove-otazky-na-web.pdf

UPOL

https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Okruhy_otazek_k_PZ_01.doc

https://www.lf.upol.cz/uredni-deska/#c7667

https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2020-2021/www_okruhy_PRZK_pro_cerven_2020_aktualizace.pdf

https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2019-2020/zaverecna_zprava_PR_19-20_web_FZV.pdf

https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2021-2022/zaverecna_zprava_PR_21-22.pdf

https://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/bakalarske-studium/#c34979

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/ v části Písemné přijímací zkoušky (testy)

OSU

http://dokumenty.osu.cz/lf/lf-ukazka-modelovych-otazek.pdf

https://lf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ část Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

ostatní obory rozcestník http://lf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

https://fss.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ část Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

https://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2019/fss-prijimacky2019-informace-pz-ZSP.pdf

ČZU

https://www.af.czu.cz/cs/r-6778-o-fakulte/r-6791-uredni-deska část Zpráva o přijímacím řízení

ČVUT

http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/zaverecne-zpravy

https://fel.cvut.cz/cz/prestudent/vysledky

JČU

http://www.zsf.jcu.cz/cs/vzdelavani-a-studium/informace-pro-uchazece-o-studium/prijimaci-rizeni/testy_2019_2020/testove-otazky-z-jednotlivych-studijnich-oboru

SLU

http://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/docs/vzorovy-test-vss

https://www.slu.cz/fvp/cz/sovysledkyprijimacihorizeni

UNOB

http://www.unob.cz/fvz/uchazec/Stranky/vzorove_testy.aspx

UPCE

http://www.upce.cz/fzs/studium/bakalarske/testy.pdf

https://fzs.upce.cz/fzs/studium/prijimaci-rizeni/kriteria.html ukázkové otázky z přijímacích testů

VFU

https://fvl.vfu.cz/cz/vzorove-otazky

https://fvl.vfu.cz/cz/tematicke-okruhy-pro-pripravu-na-prijimaci-zkousky

https://fvhe.vfu.cz/cz/veterinarni-hygiena-a-ekologie-1 - vzorové otázky a tématické okruhy ve spodní části stránky

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/vseobecna-sestra/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/porodni-asistentka/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

VUTBR

https://www.fekt.vut.cz/pro_uchazece/prijimacky_priprava

ZČU

https://www.fzs.zcu.cz/cs/Admission/Prijimaci_rizeni/more_information doporučená literatura

https://www.fzs.zcu.cz/cs/Admission/Prijimaci_rizeni/result_admission_procedure písemné testy

VŠZDRAV          

https://www.vszdrav.cz/media/2_pro%20uchaze%C4%8De/p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/vsz_ukazka_prijimaci_test.pdf

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých pro daný rok, občané ČR), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na medicínu, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

30.12.2021


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Užitečné informace

  Zasílání novinek

  Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

  Doporučit známému