VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Typ:
Text:

Jak se dostat na medicínu (lékařské, veterinární, zdravotnické a farmaceutické fakulty)?

články jak se dostat na medicínu

Lékařské, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 17 veřejných, jedné státní a dvou soukromých vysokých školách. Stáhněte si zdarma e-book, který obsahuje nejpodrobnější informace a ukázku vzorového testu - aktualizováno pro rok 2021.

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete lékařské obory studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Lékařské obory:  písemné testy fyzika, biologie, chemie, někdy 2. kolo s ústní zkouškou ověřující motivaci uchazeče nebo jeho obeznámenost s oborem (např. 2. a 3. LF UK). Některé fakulty promíjí přijímací zkoušky na základě prospěchu.

Ošetřovatelské a zdravotnické obory: obvykle všechny předměty jako u lékařských oborů nebo jejich kombinace, někdy spojeno s testem obecných studijních předpokladů (např. 2. LF UK, FTVS UK). U vybraných oborů následuje ústní pohovor ověřující všeobecný rozhled a komunikační schopnosti (např. 3. LF UK) nebo probíhají talentové zkoušky (např. fyzioterapie, zdravotnické záchranářství). U některých oborů je možné přijetí bez přijímací zkoušky při splnění podmínek.

Biomedicínské obory: test z biologie, chemie nebo fyziky, někde bez přijímací zkoušky, případně matematika.

Veterinární obory: písemné testy z biologie, případně chemie, možnost prominutí přijímací zkoušky.

 

Úspěšnost přijetí

Níže uvádíme šance na přijetí na jednotlivých fakultách v roce 2020, v závorce je uveden stav za rok 2019.

Lékařské, farmaceutické a veterinární:

MU LF 30,2 % (27,4 %) FarmF 54,2 % (65,3 %) OSU LF 56,4 % (30,5 %) UK 1. LF 44,6 % (38,7 %) 2. LF 25,7 % (22,7 %) 3. LF 17,8 % (22,2 %) LF Plzeň 22 % (23,7 %) LF HK 14 % (32,4 %) FF HK 47,1 % (80,3 %) UNOB pro státní VŠ statistika není k dispozici UPOL LF 19,1 % (23,4 %) VFU FVL 27 % (30,2 %) FVHE 71,6 % (76,1 %)

Ošetřovatelské a zdravotnické:

MU FSPS 35 % (44 %) OSU FSS 65,5 % (52,4 %) UPOL FZV 23,8 % (37,5 %) FTK 53,6 % (50,2 %) JČU ZSF 87,4 % (72,4 %) SLU FVP 64,8 % (70,6 %) TUL FZS 83,5 % (89,7 %) UJEP FZS 57,1 % (67,3 %) UK FTVS 41,3 % (31,5 %) UPCE FZS 81,4 % (88,2 %) VŠPJ 90,1 % (97,4 %) ZČU FZS 59,3 % (59,7 %) PALESTRA 100 % (100 %) VŠZ 100 % (100 %)

Biomedicínské:

ČVUT FBMI 65,4 % (72,6 %) FEL 69,4 % (65,4 %) FS 71,7 % (68,6 %) MU PŘF 82 % (68,6 %) UJEP PŘF 82,1 % (83,6 %) UK PŘF 55,5 % (68,9 %) UPCE FCHT 100 % (100 %) UTB FHS 55,7 % (54,3 %) VŠB FEI 96,9 % (71 %) VŠCHT FCHT 64,3 % (79,1 %) FCHI 68,5 % (79,9 %) FPBT 59,1 % (73,2 %) VUTBR FEKT 71,4 % (83,3 %)

 

Doporučená literatura

 • Modelové otázky z fyziky, chemie a biologie - skripta LF MU (MU Brno)
 • Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. Lékařskou fakultu UK (Marvil pro 1. LF)
 • Modelové otázky pro přijímací zkoušky na 2. lékařskou fakultu UK (Karolinum)
 • Odmaturuj z chemie
 • Odmaturuj z biologie
 • Odmaturuj z fyziky (vše Didaktis)

Všechny učebnice pro přípravu najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Nultý ročník, VIP balíčky, moduly biologie, fyzika chemie

 

Podívejte se na náš video návod

 

Průběh a délka studia

Lékařské, farmaceutické a veterinární obory magisterské studium (5 a 6 let).

Zdravovědné a zdravotnické + biomedicínské obory bakalářské studium 3 roky, navazující magisterské 2 roky.
 

Přehled škol a fakult

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství: 14. - 18. 6. 2021, písemná z biologie a fyziky, program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví z biologie, chemie, Informatika a kybernetika ve zdravotnictví z matematiky, fyziky. Možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 20. 11. 2020 online a 29. 1. 2021

Fakulta elektrotechnická: Lékařská elektronika a bioinformatika červen 2021, test z matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 13. 11. a 10. 12. 2020, 5. 2. 2021

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz     

Zdravotně sociální fakulta: talentová zkouška 3. - 7. 5. 2021, písemné zkoušky 31. 5. - 4. 6. 2021. Písemný test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky, Fyzioterapie navíc písemný motivační test, Radiologická asistence navíc test fyzika, Zdravotnický záchranář navíc talentová zkouška. Zdravotně-sociální péče test biologie člověka, ZSV, Laboratorní diagnostika test biologie člověka, chemie, všeobecná informovanost. Den otevřených dveří 22. 1. 2021

Přírodovědecká fakulta (Biomedicínská laboratorní technika): 8. 6. 2021, případné 2. kolo 10. 9. 2021 písemný test biologie, chemie, při splnění podmínek (3 roky výuky biologie a 2 roky chemie na SŠ) bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 22. 1. 2021

Masarykova univerzita www.muni.cz

Lékařská fakulta: Mgr. 15. a 16. 6. 2021, Bc. 24. 6. 2021. Písemná z fyziky, chemie, biologie nebo somatologie dle oboru, nepíše se TSP, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti. Dny otevřených dveří 16. a 20. 1. 2021

Fakulta sportovních studií (Fyzioterapie): 17. – 18. 4. 2021 - praktická zkouška z TV, 25. 4. 2021 písemné testy biologie, fyzika, chemie. Den otevřených dveří 28. 1. 2021

Přírodovědecká fakulta: Lékařská genetika a molekulární diagnostika TSP + test z biologie se základy chemie 24. - 25. 4. 2021, Matematická biologie a biomedicína TSP 24. - 25. 4. 2021. Dny otevřených dveří 23. a 26. 1. 2021

Farmaceutická fakulta: Magisterské studium test z biologie, chemie, fyziky, obecných studijních předpokladů 15. – 17. 6. 2021. Den otevřených dveří 29. 1. 2021

Ostravská univerzita www.osu.cz

Lékařská fakulta: Praktická zkouška Fyzioterapie duben/květen 2021. Písemné zkoušky 31. 5. - 11. 6. 2021. Zdravotní laborant písemný test z biologie, chemie a fyziky, Ergoterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence test biologie a společenskovědní test, Ochrana a podpora zdraví a Nutriční terapie písemný test biologie, chemie, Fyzioterapie, Zdravotnické záchranářství test biologie a fyzika, zkouška z TV. Všeobecné lékařství 2021 není otevřeno. Online dny otevřených dveří OU 11. - 16. 1. 2021

Fakulta sociálních studí (Zdravotně-sociální péče): duben 2021, písemná z biologie člověka. Online dny otevřených dveří OU 11. - 16. 1. 2021

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Fakulta veřejných politik (Všeobecná sestra, Porodní asistence, Dentální hygiena): DH test OSP NSZ SCIO v termínu nejpozději do 22. 5. 2021, VS, PA písemná zkouška biologie člověka, test všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd květen – červen 2021. Den otevřených dveří 2. 2. 2021

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta zdravotnických studií: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 21. 11. 2020 (celouniverzitní den otevřených dveří), 12. 2. 2021 (fakultní den otevřených dveří)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta zdravotnických studií: Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 27. 1. 2021

Přírodovědecká fakulta (Toxikologie a analýza škodlivin): Ke dni aktualizace článku (29. 12. 2020) informace nebyly k dispozici. Předchozí AR bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 27. 1. 2021

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

1. lékařská fakulta: Bc. 15. 6. 2021 písemná z biologie, Adiktologie navíc test adiktologie, Fyzioterapie možnost prominutí, magisterské studium 16. 6. 2021, písemná z biologie, chemie a fyziky, možnost prominutí. Den otevřených dveří 9. 1. 2021 online

2. lékařská fakulta: Bc. 7. - 8. 6. 2021 písemný test z biologie, test všeobecných předpokladů, Fyzioterapie navíc chemie, fyzika, 2. kolo ústní zkouška. Magisterské 10. - 14. 6. 2021. Písemný test z biologie, chemie, fyziky, test všeobecných předpokladů, 2. kolo ústní pohovor. Den otevřených dveří 16. 1. 2021 online

3. lékařská fakulta: Všeobecné lékařství písemný test z biologie, chemie, fyziky 7. 6., 2. kolo ústní zkouška interpretace textu, posouzení komunikačních schopností, samostatného úsudku, všeobecného rozhledu 8. 6. – 9. 6. 2021. Bc. 1. kolo 7. – 9. 6., 2. kolo 8. – 9. 6. 2021. Fyzioterapie test biologie, fyzika, 2. kolo ústní zkouška, Nutriční terapie test biologie, chemie, 2. kolo ústní zkouška, Dentální hygiena test biologie, chemie, bez 2. kola, Všeobecné ošetřovatelství test základy biologie člověka, 2. kolo ústní zkouška. Den otevřených dveří online 8. 1. 2021

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: Farmacie (magisterské), Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (bakalářské) 5. - 9. 6. 2021 test chemie, biologie vč. botaniky, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví bez botaniky. Den otevřených dveří online 25. 11., 9. 12. 2020, 9. 1. a 3. 2. 2021

Lékařská fakulta v Hradci Králové: Bc. 23. 6. 2021 test z biologie, somatologie a chemie, Mgr. 15. 6. 2021 test z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Dny otevřených dveří 5. 12. 2020 online

Lékařská fakulta v Plzni: pouze magisterské studium, test z fyziky, chemie a biologie 17. 6. 2021. Den otevřených dveří 27. 1. 2021

Fakulta tělesné výchovy a sportu (Fyzioterapie): 1. - 4. 6. 2021 test obecných studijních předpokladů a z biologie. Den otevřených dveří 5. 2. 2021

Přírodovědecká fakulta Klinická a toxikologická analýza, Medicinální chemie. Test chemie 8. – 11. 6. 2021, možnost prominutí. Den otevřených dveří: Ke dni aktualizace (29. 12. 2020) informace nebyly k dispozici.

Univerzita obrany www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví: Bc. Zdravotnické záchranářství 8. 6. 2021, test z biologie, AJ, ověření fyzické zdatnosti. Mgr. test AJ a ověření fyzické zdatnosti Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství/ pro oblast zubní lékařství 16. 6. 2021, Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie 12. 6. 2021. Podmínkou je podání přihlášky a souběžné přijetí do příslušného programu na UK. Den otevřených dveří 5. 12. 2020 online

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství 8. 6. 2021, písemná z fyziky, chemie a biologie. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020 a 16. 1. 2021 online

Fakulta zdravotnických věd: Bc. prezenční studium 10. 6., kombinované 11. 6. 2021, test biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů. Zdravotnické záchranářství – přijímací řízení bude otevřeno po přidělení akreditace (předpoklad únor 2021). Dny otevřených dveří  4. 12. 2020 a 16. 1. 2021 online

Fakulta tělesné kultury (Fyzioterapie): strukturovaný životopis, talentová zkouška z plavání, písemná zkouška z biologie, fyziky, chemie, ústní zkouška – test jazykových předpokladů, květen – červen 2021. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020 a 16. 1. 2021 online

Přírodovědecká fakulta (Optometrie, Bioinformatika aj.): 31. 5. - 11. 6. 2021, O písemný test z fyziky a biologie, B písemný test z matematiky, chemie s biologií, možnost přijetí bez přijímací zkoušky pokud počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti programu. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020 a 16. 1. 2021 online

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta zdravotnických studií: 26. 5. 2021, písemný test z biologie (biologie orientovaná na člověka), Zdravotnické záchranářství navíc  test fyzické zdatnosti, u oboru Radiologický asistent navíc test z fyziky, u programu Zdravotně sociální péče navíc test základy společenských věd. Dny otevřených dveří 5. 12. 2020 online, lednový termín bude upřesněn (původně uveřejněno datum 14. 1. 2021)

Fakulta chemicko-technologická (Zdravotní laborant, Analýza biologických materiálů, Farmakochemie a medicinální materiály): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 27. 1. a 10. 2. 2021

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence NSZ SCIO Biologie, termíny 28. 3. – 22. 5. 2021 včetně. Den otevřených dveří 4. 2. 2021 online

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie: Bc. test biologie, 10. a 11. 6. 2021, případné 2. kolo 27. a 28. 7. 2021, Mgr. 7. a 8. 6. 2021, test z biologie a chemie. Možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 11. 12. 2020 online, 29. 1. 2021

Fakulta veterinárního lékařství: Magisterské studium 15. - 17. 6. 2021, test z biologie a chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 29. 1. 2021

Farmaceutická fakulta: Od 1. 7. 2020 součást MU

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky (Biomedicínská technika, Biomedicínské asistivní technologie): Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 22. - 23. 1. 2021

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie (Syntéza a výroba léčiv, Chemie biomateriálů pro medicínské využití, Bioinformatika a chemická informatika): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 20. a 21. 11. 2020 online, 22. a 23. 1. 2021

Fakulta potravinářské a biochemické technologie (Biochemie a biotechnologie specializace Přírodní látky a léčiva): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 20. a 21. 11. 2020 online, 22. a 23. 1. 2021

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Informace pro rok 2021 k datu aktualizace (29. 12. 2020) nebyly k dispozici. Předchozí rok: Porodní asistentka, Všeobecná sestra test na PC - biologie člověka, psychologie, obecné studijní předpoklady. Ústní zkouška biologie člověka. Zdravotně sociální pracovník Test na PC ze základů společenských věd, psychologie, sociologie, filosofie, biologie a obecných studijních předpokladů. Ústní zkouška k ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu. Termíny 1. kolo červen, 2. kolo srpen, 3. kolo začátek září.

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (Biomedicínská technika a bioinformatika): červen 2021, písemná z biologie a matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 24. 11. a 11. 12. 2020 online, 27. 1., 12. 2. 2021

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta zdravotnických studií: 14. - 15. 6. 2021, test z biologie člověka, Radiologická asistence navíc test fyzika, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví navíc test chemie. Den otevřených dveří 27. 1. 2021 online

Soukromé vysoké školy s těmito obory

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz  

Výživové poradenství a sportovní diagnostika: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. 1, 9. 2, 10. 3, 13. 4, 13. 5, 7. 6, 1. 9, 15. 9. 2021

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz 

1. kolo 1. 6., 2. kolo 7. 9. 2021. Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence test biologie člověka, psychologie, Zdravotnické záchranářství test biologie, fyzika, talentová zkouška z TV. Možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 2. 2., 6. 4. 2021

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online test z biologie s vyhodnocením do e-mailu

UK

http://www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/modelove-otazky/ukazka-z-prijimacich-testu-2015

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-66.html

http://www.lf3.cuni.cz/cs/uchazec/tematicke-uchazec/index.html

http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/

https://www.lfhk.cuni.cz/Uchazeci-o-studium/Bakalarske-studium/Priprava-na-prijimaci-zkousku/

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/9ff7c17a-f254-4e59-b59f-369a9b201aac/Ukazkovy-test.aspx/

http://www.lfp.cuni.cz/sekce/6-prijimaci-rizeni.html

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573.html

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/

MUNI

https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/doporucena_literatura_bcamgr_prijimaci_zkousky.pdf

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#undefined

https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/prij_riz/Bc/Bc21_22/testy_a_statistiky_z_roku_2020/

https://www.pharm.muni.cz/media/3278702/pr_modelove-otazky-na-web.pdf

UPOL

https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Okruhy_otazek_k_PZ_01.doc

https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Prijimaci_rizeni_2017/PR_2019_ZAVERECNA_ZPRAVA_1.10._WEB.pdf

https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2020-2021/www_okruhy_PRZK_pro_cerven_2020_aktualizace.pdf

https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2019-2020/zaverecna_zprava_PR_19-20_web_FZV.pdf

https://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/bakalarske-studium/#c34979

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/ v části Písemné přijímací zkoušky (testy)

OSU

http://dokumenty.osu.cz/lf/lf-ukazka-modelovych-otazek.pdf

https://lf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ část Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

ostatní obory rozcestník http://lf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

https://fss.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ část Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

https://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2019/fss-prijimacky2019-informace-pz-ZSP.pdf

ČVUT

http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/zaverecne-zpravy

http://math.feld.cvut.cz/0educ/prijimac/vzor01/vzor01.pdf

JČU

http://www.zsf.jcu.cz/cs/vzdelavani-a-studium/informace-pro-uchazece-o-studium/prijimaci-rizeni/testy_2019_2020/testove-otazky-z-jednotlivych-studijnich-oboru

SLU

http://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/docs/vzorovy-test-vss

https://www.slu.cz/fvp/cz/layout/615

UNOB

http://www.unob.cz/fvz/uchazec/Stranky/vzorove_testy.aspx

UPCE

http://www.upce.cz/fzs/studium/bakalarske/testy.pdf

https://fzs.upce.cz/fzs/studium/bakalarske/literatura.html?_ga=2.17316473.1738104278.1579862750-1738008419.1541587356

VFU

https://fvl.vfu.cz/files/upload/FVL%20VFU%20Brno/1900%20-%20D%C4%9Bkan%C3%A1t%20FVL/Chci%20studovat/Vzorov%C3%A9%20ot%C3%A1zky/Vzorove_otazky.pdf

https://fvhe.vfu.cz/cz/veterinarni-hygiena-a-ekologie-1 - vzorové otázky ve spodní části stránky

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/vseobecna-sestra/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/porodni-asistentka/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/zdravotne-socialni-pracovnik/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

VUTBR

https://www.fekt.vut.cz/pro_uchazece/prijimacky_priprava

ZČU

https://www.fzs.zcu.cz/cs/Admission/Prijimaci_rizeni/more_information

VŠZDRAV          

http://www.vszdrav.cz/cz/vszdrav/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/ukazka-testu/

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na medicínu, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

29.12.2020


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Užitečné informace

  Zasílání novinek

  Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

  Doporučit známému