VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Typ:
Text:

Jak se dostat na ekonomické fakulty

článek jak se dostat na ekonomické fakulty

Přemýšlíte o vysoké škole ekonomického směru? Management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finance a účetnictví, marketing a další ekonomické obory nabízí přes 60 fakult veřejných a státních vysokých škol, 27 soukromých škol a škol se zahraniční akreditací. Na všechny ekonomické obory veřejných VŠ se v roce 2021 hlásilo přes 22 tisíc studentů, z nich se na dané školy dostane 67 %. Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na ekonomii, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

 

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete ekonomii  studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška nejčastěji obsahuje test z matematiky a cizího jazyka, test studijních předpokladů nebo kombinaci těchto testů. Na některé fakulty a školy se dostanete i bez přijímacích zkoušek. Pro informace k cizojazyčným oborům vás odkážeme na stránky fakult.

 

Úspěšnost přijetí (ekonomicky zaměřené fakulty a školy)

VŠE F1 (FFÚ) 49,8 %, F2 (FMV) 74 %, F3 (FPH) 35,9 %, FIS  44,7 %, NH 59,8 %, FM 97,7 %, UK FSV 37,9 %, MU ESF 43,1 %, ČZU PEF 98,7 %, JČU EF 98,8 %, MENDELU PEF 55,8 %, FRRMS 62,6 %, SLU OPF 100 %, TUL EF 75 %, UHK FIM 87,3 %, UJEP FSE 75 %, UPCE FES 48,8 %, UTB FME 58 %, FHS 43,9 %, VŠB-TUO EF 99,5 %, VŠPJ 91 %, VŠTE 97,8 %, VUTBR FP 52,5 %, ZČU FE 49,6 %

MVŠO 97,1 %, ŠAVŠ 70,5 %, UNICORN U. 98,9 %, VŠ NEWTON 81,3 %, VŠO 85,3 %, VŠPP 91,5 %, VŠ PRIGO 41,2 %, VŠRR a BI AMBIS 92,9 %, A. STING, AAVŠ, CEVRO, MUP, SVŠEZ, UJAK, UNYP, VŠEM, VŠERS, VŠFS, VŠH, VŠLG, VŠMVV, VŠOH 100 %

Doporučená literatura

 • Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE skripta (Amos)
 • Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy (Fortuna)
 • Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy s řešenými příklady (Fortuna)
 • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
 • Středoškolská matematika v úlohách I a II (Prometheus)
 • Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy (Prometheus)
 • Přehled středoškolské matematiky (Prometheus)
 • Ekonomie nejen k maturitě Testy/Testy zadání/Ekonomické výpočty a projekty/Ekonomika podniku (Computer Media)
 • Občanský a společenskovědní základ EKONOMIE (Computer Media)
 • Chcete se dostat na vysokou školu? – angličtina/němčina (Sokrates)
 • Gramatika anglického/německého jazyka (Didaktis)
 • Odmaturuj z anglického/německého jazyka 1 a 2 (Didaktis)
 • Angličtina ke státní maturitě a přijímačkám na VŠ (Rubico)
 • Angličtina/Němčina – cvičebnice středoškolské gramatiky (VYUKA.CZ)
 • MATURITA z anglického jazyka 2020 (Didaktis)
 • Němčina - Maturitní konverzace (INFOA)
 • Maturita v pohodě - Anglický jazyk 2021 (Taktik)
 • Angličtina do kapsy: slovesa - časování - fráze (777 výrazů na kartičkách) (Fragment)

Najdete je na http://www.kampomaturite.cz/ekonomie/ a v dalších kategoriích na www.kampomaturite.cz

Podívejte se na náš videonávod

Přípravné kurzy

Matematika na VŠ a k maturitě

Najdete u nás i další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jiných oborů nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta: Produkce 1. kolo 14. – 25. 3. 2022 písemný test všeobecné vědomosti dějiny/současnost kultury a umění, otázky testující logické a koncepční uvažování, porozumění odbornému textu, 2. kolo 4. – 14. 4. 2022 skupinová hra + písemný test sociálně-politická situace, problematika ekonomie, právo, úvaha na aktuální téma, 3. kolo 25. 4. – 6. 5. 2022 ústní pohovor. Podrobnosti www.damu.cz. Den otevřených dveří 23. 10. 2021, konzultace k přijímacím zkouškám 28. 1. 2022

Filmová a televizní fakulta: Produkce 1. kolo 5. 1. 2022 písemné testy a zpracování zadaného úkolu, 2. kolo ústní pohovor 24. – 26. 1. 2022. Podrobnosti www.famu.cz. Den otevřených dveří 22. 10. 2021 online

Hudební a taneční fakulta: Hudební produkce: Program se otevírá pouze jednou za dva roky, pro AR 2022/2023 nebude otevřen. Podrobnosti www.hamu.cz. Den otevřených dveří 9. 11. 2021

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz  

Fakulta lesnická a dřevařská: Programy Lesnictví – specializace Ekonomika a řízení lesního hospodářství bez přijímací zkoušky, Dřevařství – specializace Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu 6. - 10. 6. 2022 test z matematiky. Podrobnosti www.fld.czu.cz. Dny otevřených dveří 12. 11. 2021, 21. - 22. 1. 2022

Provozně ekonomická fakulta: 6. - 10. 6. 2022, test z matematiky a AJ/NJ, program Inovativní podnikání motivační video, životopis, esej, interview. Podrobnosti www.pef.czu.cz. Dny otevřených dveří 12. 11. 2021, 21. - 22. 1. 2022

Technická fakulta (Obchod a podnikání s technikou): 6. - 10. 6. 2022, test matematika a AJ/NJ. Podrobnosti www.tf.czu.cz. Dny otevřených dveří 12. 11. 2021, 21. - 22. 1. 2022

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií: Ekonomika a management 6. - 10. 6. 2022 test z matematiky a AJ. Podrobnosti www.muvs.cvut.cz. Dny otevřených dveří 10. 12. 2021, 4. 2. a 11. 3. 2022

Fakulta elektrotechnická: Elektrotechnika, energetika a management od 13. 6. 2022 test z matematiky. Podrobnosti www.fel.cvut.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021 a 3. 2. 2022 prezenčně, 13. 1. 2022 online

Fakulta informačních technologií: Informatika, specializace Manažerská informatika 31. 5. 2022 test z matematiky. Podrobnosti www.fit.cvut.cz. Dny otevřených dveří 13. 11. 2021 a 13. 1. 2022

Fakulta stavební: Management a ekonomika ve stavebnictví 6. - 10. 6. 2022 test z matematiky. Podrobnosti www.fsv.cvut.cz. Dny otevřených dveří 27. 11. 2021 online, 4. 2. 2022

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta: Divadelní produkce a jevištní technologie, specializace Jevištní management a technologie, Divadelní produkce v průběhu března a dubna 2022, kulturní rozhled, kreativita řešení problémů, schopnost manažerského myšlení, řídící a rozhodovací schopnosti, JMT navíc kreativita prostorová a polytechnická, 2. kolo písemný test AJ a ověření projektového myšlení, pohovor. Podrobnosti difa.jamu.cz. Den otevřených dveří 6. 11. 2021

Hudební fakulta: Hudební produkce do 5. 12. 2021 strukturovaný životopis, motivační dopis, do 16. 1. 2022 domácí práce – koncepce hudebního nebo hudebně-dramatického projektu. Přijímací řízení se skládá z talentové části (60 %), vědomostního testu (20 %), testu z AJ (20 %), informace o termínech na studijním oddělení. Podrobnosti ht.jamu.cz. Konzultační a poradenské hodiny pro tento obor 25. 10. 2021, 10. 1. 2022

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Ekonomická fakulta: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ef.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Filozofická fakulta (Francouzský/Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod): Bez přijímací zkoušky při splnění splnění studijních průměrů celkem + za profilový předmět (u sdruženého studia pro oba programy), jinak ústní pohovor - motivace ke studiu + nezbytné znalosti  23. 5. - 3. 6. 2022. Podrobnosti www.ff.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Přírodovědecká fakulta: Aplikovaná matematika bez přijímací zkoušky při splnění podmínek (roky výuky daného předmětu) bez přijímací zkoušky, jinak test z matematiky 8. 6. 2022, případné 2. kolo 9. 9. 2022. Podrobnosti www.prf.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Zemědělská fakulta: Agropodnikání bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.zf.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Masarykova univerzita www.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta: TSP 23. a 24. 4. 2022, pro kombinaci Hospodářská poltiika a Francouzský jazyk pro hospodářsku a administrativní činnost (PDF) oborový test FJ. Podrobnosti www.econ.muni.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2022

Fakulta sportovních studií: Tělesná výchova a sport, specializace Management sportu 14. - 15. 5. 2022 praktická přijímací zkouška z TV, 21. 5. 2022 písemné testy FSPS (verbální, analytické a kritické myšlení, společenské vědy, historie sportu, obecný přehled o sportu, sportovních pravidlech a disciplínách, obecná biologie, biologie člověka, biochemie). U sdruženého studia dle podmínek vybrané kombinace. Podrobnosti www.fsps.muni.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2022

Přírodovědecká fakulta: Matematika, specializace Finanční a pojistná matematika, Matematika + Ekonomie TSP 23. a 24. 4. 2022. Podrobnosti www.sci.muni.cz. Dny otevřených dveří 22. a 25. 1. 2022

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Agronomická fakulta: Zemědělské inženýrství, specializace Agrobyznys, Aplikovaná technika, specializace Technické znalectví a oceňování bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.af.mendelu.cz. Dny otevřených dveří 7. 1., 21. 1. a 4. 2. 2022

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: Regionální rozvoj 23. - 27. 5. 2022 test předpokladů ke studiu, možnost nahrazení NSZ SCIO OSP/VŠP. min. percentil 40. Podrobnosti www.frrms.mendelu.cz. Dny otevřených dveří změna 5. a 25. 2., 18. 3. 2022

Provozně ekonomická fakulta: 11. - 29. 4. 2022 test předpokladů ke studiu. Podrobnosti www.pef.mendelu.cz. Dny otevřených dveří 5. 11. 2021, 28. 1, 4. 3., 8. 4. 2022

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta: Anglická/Francouzská/Německá/Polská/Ruská/Španělská filologie, specializace pro odbornou a profesní komunikaci 30. 5. - 3. 6. 2022 AJ, RJ písemný test, PJ, ŠJ ústní zkouška, ostatní specializace bez přijímací zkoušky. Podrobnosti ff.osu.cz. Dny otevřených dveří 7. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Pedagogická fakulta: Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání – specializace obchod a služby  9. - 27. 5. 2022 test obecných studijních předpokladů. Podrobnosti pdf.osu.cz. Dny otevřených dveří 11. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Přírodovědecká fakulta: Ekonomická geografie a regionální rozvoj motivační pohovor květen 2022.  Podrobnosti prf.osu.cz. Dny otevřených dveří 5. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Matematický ústav: Matematika - specializace Matematické metody v ekonomii bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.slu.cz/math. Den otevřených dveří 15. 12. 2021

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: Angličtina/Němčina pro odbornou praxi písemný test jazykových kompetencí 19. - 26. 6. 2021. Podrobnosti www.slu.cz/fpf. Dny otevřených dveří 25. 1. online, 5. 3. 2022 prezenčně

Obchodně podnikatelská fakulta: Bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.slu.cz/opf. Den otevřených dveří 25. 1. 2022

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  

Ekonomická fakulta: Bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.ef.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 20. 11. 2021, fakultní 2. 2. 2022

Fakulta textilní: Textilní marketing bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ft.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 20. 11. 2021, fakultní 5. 2. 2022

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Fakulta informatiky a managementu: 1. - 30. 6. 2022 Ekonomika a management test matematika, AJ, Management cestovního ruchu test všeobecné znalosti (zeměpis, ZSV), test AJ/NJ. Podrobnosti www.uhk.cz/fim. Dny otevřených dveří 7. - 8. 1. 2022

Pedagogická fakulta: Cizí jazyk pro cestovní ruch – AJ, FJ, NJ, RJ): 16. 5. - 24. 6. 2022 AJ písemný test, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Dny otevřených dveří 7. - 8. 1. 2022

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Fakulta sociálně ekonomická: Regionální rozvoj a veřejná správa, Ekonomika a management: EM OSP NSZ SCIO do 30. 4. 2022, RRVS 28. 5. 2022 test všeobecných znalostí. Podrobnosti www.fse.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Fakulta strojního inženýrství: Řízení výroby bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fsi.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Přírodovědecká fakulta: Matematika ve firmách a veřejné správě bez přijímací zkoušky. Podrobnosti prf.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Filozofická fakulta: Sociologie, specializace sociologicko-ekonomická studia: 14. 5. - 14. 6. 2022, 1. kolo test studijních předpokladů, všeobecného historického a kulturního přehledu, základů sociologie a dalších ZSV, písemná úvaha dané téma, porozumění textu, 2. kolo ústní část – motivace ke studiu, diskuze nad seznamem literatury + společenské téma vybrané komisí. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Den otevřených dveří 15. 1. 2022

Pedagogická fakulta: Školský management: 6. - 21. 6. 2022 písemný test znalosti organizace a fungování vzdělávací soustavy, pedagogiky, andragogiky, psychologie, sociologie organizace, základního právního povědomí. Podrobnosti www.pedf.cuni.cz. Dny otevřených dveří 26. 1. a 10. 2. 2022

Fakulta sociálních věd: Komunikační studia – specializace Marketingová komunikace a PR; Ekonomie a finance: EF termíny NSZ Scio OSP a MAT do 30. 4. 2022 včetně, MKPR termíny NSZ Scio OSP a AJ do 30. 4. 2022 včetně, 2. kolo motivace ke studiu, orientace v oboru, prezentace mediálního produktu, seznam četby, CV, motivační dopis, orientace v aktuálních otázkách (politika, historie, společenské vědy, atd.). V případě podání přihlášky do 31. 1. 2022 fakulta hradí jeden test NSZ v termínu 5. 3. 2022 (OSP, AJ nebo MAT). Podrobnosti www.fsv.cuni.cz. Dny otevřených dveří FSV UK 10. 12. 2021, IES 21. 1., IKSŽ 26. 1. 2022

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Management tělesné výchovy a sportu 1. - 3. 6. 2022 test MAT a AJ. Podrobnosti www.ftvs.cuni.cz. Den otevřených dveří 4. 2. 2022

Matematicko-fyzikální fakulta: Finanční matematika 8. 6. 2022, test předpokladů ke studiu (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Podrobnosti www.mff.cuni.cz. Den otevřených dveří 23. 11. 2021

Přírodovědecká fakulta: Demografie - specializace Demografie s ekonomií 6. - 10. 6. 2022 test z orientace v problematice obyvatelstva. Podrobnosti www.natur.cuni.cz. Dny otevřených dveří 14. a 15. 1. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta: Politická komunikace a politický marketing, Ekonomicko-manažerská studia, Francouzská filologie - specializace na aplikovanou ekonomii, Polská/Ruská/Ukrajinská filologie - specializace překladatelství a hospodářská praxe, Praktická nizozemská filologie, Řízení vzdělávacích institucí, Andragogika - specializace personální rozvoj, Řízení vzdělávacích institucí test předpokladů ke studiu 14. – 15. 5. 2022 (v případě většího počtu uchazečů i 21. – 22. 5. 2022), PKPM navíc oborový test znalosti v oblasti politiky, politologie a základů příbuzných oborů, všeobecný přehled, schopnost analýzy textu a logického uvažování, část otázek v AJ. Podrobnosti www.ff.upol.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Přírodovědecká fakulta: Aplikovaná matematika – specializace Matematika v ekonomické praxi 30. 5. - 10. 6. 2022 test z matematiky. Podrobnosti www.prf.upol.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera: Technologie a management v dopravě – specializace Dopravní management a marketing bez přijímací zkoušky. Podrobnosti dfjp.upce.cz. Dny otevřených dveří 10. 12. 2021, 18. 2. 2022

Fakulta ekonomicko-správní: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.upce.cz/fes/. Dny otevřených dveří 10. 12. 2021, 3. 2. 2022

Fakulta filozofická: Anglický jazyk – specializace AJ pro odbornou praxi test komunikační kompetence v AJ 6. - 7. 6. 2022. Podrobnosti ff.upce.cz. Den otevřených dveří 10. 12. 2021 online

Fakulta chemicko-technologická: Ekonomika a management podniků chemického průmyslu bez přijímací zkoušky.  Podrobnosti www.upce.cz/fcht. Dny otevřených dveří 10. 12. 2021, 26. 1., 9. 2. 2022

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: Anglický/Německý jazyk pro manažerskou praxi NSZ SCIO AJ/NJ 5. 3. - 21. 5. 2022 včetně. Podrobnosti fhs.utb.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Fakulta managementu a ekonomiky: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fame.utb.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Fakulta logistiky a krizového řízení: Aplikovaná logistika bez přijímací zkoušky. Podrobnosti flkr.utb.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Fakulta multimediálních komunikací: Marketingová komunikace červen 2022 písemný test znalosti základních pojmů z oblasti marketingové komunikace, test AJ. Podrobnosti fmk.utb.cz. Den otevřených dveří pro program MKS 3. 2. 2022

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta: Termíny NSZ SCIO OSP prosinec 2021-květen 2022, pro případné 2. kolo bude akceptován i nový termín v srpnu 2022. Podrobnosti www.ekf.vsb.cz. Dny otevřených dveří virtuální DOD 20. - 22. 1., DOD v kampusu VŠB-TUO 21. - 22. 1. 2022

Fakulta materiálově-technologická: Management kvality a řízení průmyslových systémů – specializace Ekonomika a management v průmyslu bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fmt.vsb.cz. Dny otevřených dveří  virtuální DOD 20. - 22. 1., DOD v kampusu VŠB-TUO 21. - 22. 1. 2022

Hornicko-geologická fakulta: Geovědní a montánní turismus, Ekonomika surovin bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.hgf.vsb.cz. Dny otevřených dveří virtuální DOD 20. - 22. 1., DOD v kampusu VŠB-TUO 21. - 22. 1. 2022

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta financí a účetnictví: 14. 6. 2022 písemný test MAT, AJ. Podrobnosti f1.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 202, den otevřených dveří fakulty 25. 1. 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Testy OSP/VŠP a AJ NSZ SCIO v termínech prosinec 2021 - květen 2022, termín 21. 5. 2022 mohou uchazeči absolvovat bezplatně. Podrobnosti fis.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2021, den otevřených dveří fakulty 21. 1. 2022

Fakulta managementu: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fm.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2021, dny otevřených dveří fakulty 2. 2. a 2. 4. 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: 13. 6. 2022, písemná MAT, 2 cizí jazyky, Manažer obchodu test ze všeobecných znalostí a z anglického jazyka, podmínkou je min. 5letá praxe. Podrobnosti fmv.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2021, den otevřených dveří fakulty 22. 1. 2022

Fakulta podnikohospodářská: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti fph.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2021, den otevřených dveří fakulty 28. 1. 2022

Národohospodářská fakulta: NSZ OSP/VŠP termíny od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2022 (uznávány jsou výsledky za poslední 2 roky). Podrobnosti nf.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2021, den otevřených dveří fakulty 14. 1. 2022

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Ústav ekonomiky a managementu: Ekonomika a management, test matematika + AJ 2. polovina května 2022, podrobnosti kem.vscht.cz. Dny otevřených dveří 6. 12. 2021 a 28. 1. 2022, celouniverzitní 3. a 4. 12. 2021, 21. a 22. 1. 2022, online 5. 2. 2022

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Cestovní ruch, Finance a řízení bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.vspj.cz. Den otevřených dveří online

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz

Podniková ekonomika, Řízení lidských zdrojů bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.vstecb.cz. Dny otevřených dveří 25. 11. 2021, 24. 2. 2022

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta podnikatelská: 20. nebo 21. 5. 2022 test studijních předpokladů, podrobnosti www.fbm.vutbr.cz. Dny otevřených dveří 21. 1. 2022 online, 25. 2. 2022 na fakultě

Fakulta stavební: Stavební inženýrství – specializace Management stavebnictví 6. - 10. 6. 2022, 2. kolo 15. 8. 2022 test z matematiky a fyziky, podrobnosti www.fce.vutbr.cz. Dny otevřených dveří 6. 11. 2021, 22. 1. 2022

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta aplikovaných věd: Matematika a finanční studia bez přijímací zkoušky, přednostní přijetí NSZ MAT/OSP 11. 12. 2021 - 2. 4. 2022 percentil 75 a více, podmínkou percentil 50 a více. Podrobnosti www.fav.zcu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2022

Fakulta ekonomická: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fek.zcu.cz. Dny otevřených dveří 26. 1. 2022

Fakulta filozofická: Cizí jazyky pro komerční praxi FJ/NJ/RJ 13. - 17. 6. 2022 test z profilového jazyka + AJ a ČJ. Podrobnosti www.ff.zcu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2022

Soukromé vysoké školy s těmito obory

AKADEMIE STING, o.p.s. www.sting.cz   

Motivační pohovor 15. 8. a 5. 9. 2022. Dny otevřených dveří pro rok 2022 budou upřesněny, možnost návštěvy po domluvě

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu  

Business Administration: Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 13. a 19. 1. 2022 online

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz   

Economics, Business, Politics, Právo v obchodních vztazích, Management sociálních služeb: NSZ SCIO OSP/ZSV nebo motivační dopis. Podrobnosti na webu školy. Dny otevřených dveří Praha 2. 2., Český Krumlov 3. 2. 2022, pravidelně po - čt 13 - 16 hod.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz  

Mezinárodní obchod (i v AJ), Cestovní ruch: Bez přijímací zkoušky u programů v ČJ, v AJ online, PZ kontinuálně, přístupové údaje do aplikace obdrží uchazeč po podání přihlášky. Dny otevřených dveří 12. 1., 16. 2., 23. 3., 20. 4., 18. 5., 15. 6., 7. a 21. 9. 2022

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz   

Ekonomika a management bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 7. 1. a 4. 2. online, 29. 1. 2022 prezenčně

Prague City University www.praguecityuniversity.cz

Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků. Doložení jazykové úrovně, pohovor. Podrobnosti na webu školy. Dny otevřených dveří 13. 1. online, 5. 2. 2022

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. www.svse.cz   

Bez přijímací zkoušky.

ŠKODA  AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz   

Podniková ekonomika a manažerská informatika, Ekonomika a management, Průmyslový management, Business Administration. Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 9. 11. 2021, 1. 2., 15. 3. 2022 Mladá Boleslav, Praha 11. 11. 2021, 2. 2., 17. 3. 2022, den otevřených dveří online v AJ 17. 2. 2022, v ČJ 7. 4. 2022

Unicorn University www.unicornuniversity.net  

Business Management: Přijímací řízení probíhá online formou přes aplikace Skype, nebo Whatsapp, termíny jsou individuální, dle domluvy, do 23. 9. 2022. Motivace, očekávání, úroveň AJ. Dny otevřených dveří 9. 12. 2021, 13. 1., 10. 2., 10. 3., 7. 4., 12. 5., 9. 6., 21. 7., 11. 8., 8. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12. 2022

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Business Administration. Informace poskytuje studijní oddělení. Dny otevřených dveří 19. 1. 2022 online

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz   

Právo v podnikání, Komunikační studia, Mezinárodní vztahy a diplomacie: Informace pro akademický rok 2022/2023 budou zveřejněny během února 2022.

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz 

1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo motivační pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 25. 1. 2022

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz  

Motivační pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha Praha 10. 11. 2021, 12. 1., 9. a 12. 2., 9. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 13. 7., 10. 8. 2022, Karlovy Vary a Most 13. 1., 10. a 12. 2., 10. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 11. 8. 2022

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz  

Hotelnictví, cestovní ruch a marketing – informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 13. 10., 2. 11., 9. 12. 2021, 12. 1., 15. 2., 3. 3., 13. 4., 11. 5., 16. 6., 19. 7., 23. 8. 2022, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. www.vskk.cz

Kreativní marketing a komunikace – specializace Kreativní marketing, Management v kreativním průmyslu, Digitální marketing a komunikace, Komerční psaní v médiích. 11. 3., 8. 4., 29. 4., 10. 6., 28. 6., 2. 9., 23. 9. 2022 přijímací pohovor – kreativní a oborová část. Dny otevřených dveří 20. 1. online, 10. 3., 7. 4., 2. 6. a 8. 9. 2022

Vysoká škola logistiky, o.p.s. www.vslg.cz  

Přerov 25. 4., 23. 5., 20. 6. a 20. 9. 2022, Praha a Bratislava 23. 4., 21. 5., 25. 6., 17. 9. 2022 přijímací řízení bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří Přerov 14. 12. 2021, 11. 1., 8. 2., 8. 3., 5. 4., 3. 5. 2022, Praha 18. 9., 19. 2., 19. 3., 23. 4. 2022, v Bratislavě po domluvě

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz  

Mezinárodní management a marketing, Mezinárodní vztahy a diplomacie: Každé úterý nebo po domluvě, motivační pohovor nebo motivační dopis. Dny otevřených dveří 11. 11., 9. 12. 2021, 3. 2., 17. 3., 21. 4., 19. 5., 23. 6., 21. 7., 18. 8. a 8. 9. 2022

Vysoká škola NEWTON, a. s. (původně NEWTON College, a.s.) www.newton.university

Ekonomika a management: motivační pohovor, konkrétní termíny jsou uvedeny v online přihlášce. Dny otevřených dveří 20. 1. 2022 Brno, 27. 1. 2022 Praha

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. www.hotskolabrno.cz   

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří každý čtvrtek nebo po dohodě se studijním oddělením

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. www.vso.cz   

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 26. 1. 2022

Vysoká škola podnikání a práva a.s. www.vspp.cz  

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 15. 9. 2021, 12. a 26. 1., 9. a 23. 2., 9. a 23. 3., 13. 4., 11. 5., 1. a 15. 6., 31. 8., 14. 9. 2022

Vysoká škola PRIGO, z.ú. www.vs-prigo.cz  

Hospodářská politika a správa: Písemný test studijních předpokladů, ústní odborný a motivační pohovor 4. 6. 2022, podrobnosti na webu školy.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz 

Ekonomika a management podniku, Management a hospodaření ve veřejné správě: Pohovor o motivaci ke studiu a očekávání, termíny domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Dny otevřených dveří Praha 11. a 20. 1., Brno 12. 1. 2022, online 19. 1. 2022

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz 

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. www.fves.eu 

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz

 

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte online test s vyhodnocením do e-mailu

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7628-provoz-a-ekonomika-pae

rozcestník pro ostatní obory https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium

https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-prijimaci-rizeni

https://www.tf.czu.cz/cs/r-6967-o-fakulte/r-6979-uredni-deska - zpráva o přijímacím řízení

ČVUT

https://fit.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/bakalarsky-studijni-program#prijimaci-zkouska

https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/ukazka

https://fel.cvut.cz/cz/prestudent/prijimaci-rizeni-bakalarske.html

MENDELU

https://www.pef.mendelu.cz/dokumenty-prijimaci-rizeni

https://frrms.mendelu.cz/32913-prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia test předpokladů ke stažení

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#test

OSU

https://ff.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ testy součástí informací o přijímacích zkouškách

https://pdf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

SLU

https://www.slu.cz/fpf/cz/soaktualniprijimacirizeni odkazy na testy ve spodní části stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy/vzorove-testy 

UK

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1729.html

https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci

https://nasociologii.ff.cuni.cz/prijimacky/

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2018/05/vzorovy_TOSP.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495.html

https://www.kamv.cz/prijimaci-rizeni

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni-202122/ zprávy a testy z přijímacího řízení

UTB

https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/tematicke-okruhy-k-prijimacimu-rizeni/

https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/

VŠE

https://www.vse.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-obory/prijimaci-rizeni-a-prihlaska-ke-studiu/specifikace-obsahu-prijimacich-zkousek/zkusebni-testy-z-minulych-let/

VUTBR

https://www.fbm.vutbr.cz/cs/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/pruvodce-prijimacim-rizenim-do-bakalarskeho-studia

https://www.fce.vutbr.cz/pro-uchazece/prijimacky/

ZČU

https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/info-score.html

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com 

Zdroj obrázku: Designed by Freepik

Kam dál?

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

14.1.2022


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Užitečné informace

  Zasílání novinek

  Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

  Doporučit známému