VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Typ:
Text:

Jak se dostat na ekonomické fakulty

článek jak se dostat na ekonomické fakulty

Přemýšlíte o vysoké škole ekonomického směru? Management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finance a účetnictví, marketing a další ekonomické obory nabízí přes 60 fakult veřejných a státních vysokých škol, 29 soukromých škol a škol se zahraniční akreditací. Na všechny ekonomické obory se v minulém roce hlásilo přes 20 tisíc studentů, z nich se na dané školy dostane 71 procent. Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na ekonomii, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

 

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete ekonomii  studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška nejčastěji obsahuje test z matematiky a cizího jazyka, test studijních předpokladů nebo kombinaci těchto testů. Na některé fakulty a školy se dostanete i bez přijímacích zkoušek (např. EF JČU, OPF SLU, FES UPCE, VŠPJ, VŠTE ČB). Pro informace k cizojazyčným oborům vás odkážeme na stránky fakult.

 

Úspěšnost přijetí (ekonomicky zaměřené fakulty a školy)

VŠE F1 (FFÚ) 59,6 %, F2 (FMV) 69,5 %, F3 (FPH) 36,9 %, FIS  55,3 %, NH 51,1 %, FM 100 %, UK FSV 41,0 %, MU ESF 50,2 %, ČZU PEF 98,3 %, JČU EF 70,3 %, MENDELU PEF 67,8 %, FRRMS 62 %, SLU OPF 100 %, TUL EF 98,3 %, UHK FIM 80,3 %, UJEP FSE 80,2 %, UPCE FES 71,9 %, UTB FME 45,4 %, FHS 55,7 %, VŠB-TUO EF 100 %, VŠPJ 90,1 %, VŠTE 100 %, VUTBR FP 62 %, ZČU FE 54,2 %

 

Doporučená literatura

Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE skripta (Amos, kolektiv autorů)

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy (Fortuna, M. Kaňka)

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy s řešenými příklady (Fortuna, Kaňka, Coufal)

Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)

Najdete je na http://www.kampomaturite.cz/ekonomie/

Podívejte se na náš videonávod

Přípravné kurzy

Matematika na VŠ a k maturitě

Najdete u nás i další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jiných oborů nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta (Produkce): 1. kolo 19. 2. 2021 písemný test všeobecné vědomosti dějiny/současnost kultury a umění, otázky testující logické a koncepční uvažování, porozumění odbornému textu, 2. kolo 12. 3. 2021 skupinová hra + další písemný test, 3. kolo 25. a 26. 3. 2021 ústní pohovor. Den otevřených dveří 17. 10. 2020 zrušen, nahrazen online 13. a 14. 11. 2020, konzultace k přijímacím zkouškám 27. 11. 2020

Filmová a televizní fakulta (Produkce): 1. kolo 6. 1. 2021 písemné testy a zpracování zadaného úkolu, 2. kolo ústní pohovor 25. - 27. 1. 2021. Den otevřených dveří 23. 10. 2020 online

Hudební a taneční fakulta (Hudební produkce): 1. kolo zkouška z AJ, základních znalostí z oblasti umění, znalostí děl hudební literatury, 2. kolo ústní zkouška a pohovor 8. 2. 2021. Den otevřených dveří 10. 11. 2020 online

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz  

Fakulta lesnická a dřevařská: Programy Lesnictví – specializace Ekonomika a řízení lesního hospodářství bez přijímací zkoušky, Dřevařství – specializace Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu 7. – 11. 6. 2021 test z matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 20. 11. 2020 online, 22. - 23. 1. 2021

Provozně ekonomická fakulta: 7. - 11. 6. 2021, test z matematiky a AJ/NJ, program Inovativní podnikání motivační video, životopis, esej, interview. Dny otevřených dveří 20. 11. 2020 online, 22. - 23. 1. 2021

Technická fakulta (Obchod a podnikání s technikou): 7. - 11. 6. 2021, test matematika a AJ/NJ, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 20. 11. 2020 online, 22. - 23. 1. 2021

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií (Ekonomika a management): 7. - 11. 6. 2021 test z matematiky a AJ, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 27. 11. 2020, 22. 1. 2021 online

Fakulta informačních technologií (Informační systémy a management): 10. 6. 2021 test z matematiky, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 21. 11. 2020, 21. 1. 2021 online

Fakulta stavební (Management a ekonomika ve stavebnictví): 8. - 10. 6. 2021, test z matematiky, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 27. 11. 2020, 29. 1. 2021 online

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta (Divadelní produkce a jevištní technologie, specializace Jevištní management a technologie, Divadelní produkce): V průběhu března a dubna 2021, kulturní rozhled, kreativita řešení problémů, schopnost manažerského myšlení, řídící a rozhodovací schopnosti, JMT navíc kreativita prostorová a polytechnická, 2. kolo písemný test AJ a ověření projektového myšlení, pohovor. Den otevřených dveří 24. 10. 2020 online

Hudební fakulta (Hudební manažerství): Do 18. 1. 2021 domácí práce – koncepce projektu a motivační dopis. Přijímací řízení se skládá z talentové části (60 %), vědomostního testu (20 %), testu z AJ (20 %), 1. - 7. 2. 2021. Konzultační a poradenské hodiny pro tento obor 26. 10. 2020, 11. 1. 2021 online

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Ekonomická fakulta: Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 22. 1. 2021 online

Filozofická fakulta (Francouzský/Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod):  Bez přijímací zkoušky při splnění splnění studijních průměrů celkem + za profilový předmět (u sdruženého studia pro oba programy), jinak ústní pohovor - motivace ke studiu + nezbytné znalosti 24. 5. - 4. 6. 2021. Den otevřených dveří 22. 1. 2021 online

Přírodovědecká fakulta (Aplikovaná matematika): Bez přijímací zkoušky při splnění podmínek (roky výuky daného předmětu) bez přijímací zkoušky, jinak test z matematiky 8. 6. 2021, případné 2. kolo 10. 9. 2021. Den otevřených dveří 22. 1. 2021 online

Zemědělská fakulta (Agropodnikání, Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby): Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 22. 1. 2021 online

Masarykova univerzita www.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta: TSP 24. a 25. 4. 2021, možnost prominutí. Den otevřených dveří 18. 1. 2021 online

Fakulta sportovních studií (Tělesná výchova a sport, specializace Management sportu): 17. - 18. 4. 2021 praktická přijímací zkouška, 24. - 25. 4. 2021 TSP a oborové testy (pouze sdružené studium), 25. 4. 2021 písemné testy FSPS. Den otevřených dveří 28. 1. 2021 online

Přírodovědecká fakulta (Matematika, specializace Finanční a pojistná matematika, Matematika + Ekonomie): TSP 24. - 25. 4. 2021. Dny otevřených dveří 23. a 26. 1. 2021 online

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Agronomická fakulta (Zemědělské inženýrství, specializace Agrobyznys, Aplikovaná technika, specializace Technické znalectví a oceňování): Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 8. a 22. 1., 5. 2. 2021 online

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (Regionální rozvoj): Test studijních předpokladů 24. - 28. 5. 2021, možnost nahrazení NSZ SCIO OSP. Dny otevřených dveří změna 5. 2. (původně 15. 1.), 12. 2. a 12. 3. 2021 online

Provozně ekonomická fakulta: Test studijních předpokladů  12. - 30. 4. 2021 test předpokladů ke studiu. Dny otevřených dveří 6. 11. 2020 zrušeno, 5. 2. 2021 online, 5. 3. a 9. 4. 2021

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta (Anglická/Francouzská/Německá/Polská/Ruská/Španělská filologie, specializace pro odbornou a profesní komunikaci): 31. 5. - 4. 6. 2021 AJ, RJ písemný test, ostatní specializace bez přijímací zkoušky. Online dny otevřených dveří OU 11. - 16. 1. 2021

Pedagogická fakulta (Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání – zaměření obchod a služby): Test obecných studijních předpokladů  10. - 25. 5. 2021. Online dny otevřených dveří OU 11. - 16. 1. 2021

Přírodovědecká fakulta (Ekonomická geografie a regionální rozvoj): Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z příslušného oboru 10. - 28. 5. 2021. Online dny otevřených dveří OU 11. - 16. 1. 2021

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Matematický ústav v Opavě (Matematika - specializace Matematické metody v ekonomii): Bez přijímací zkoušky. Prosincový den otevřených dveří zrušen, náhradní termín ke dni aktualizace článku nebyl k dispozici.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě (Angličtina/Němčina pro odbornou praxi): Písemný test 19. - 26. 6. 2021. Dny otevřených dveří 2. 2. a 6. 3. 2021

Obchodně podnikatelská fakulta: Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 26. 1. 2021 online

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  

Ekonomická fakulta: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 21. 11. 2020, fakultní 2. 2. 2021

Fakulta textilní (Textilní marketing): Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 21. 11. 2020, fakultní 13. 2. 2021

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Fakulta informatiky a managementu: 2. - 30. 6. 2021 Ekonomika a management test matematika, AJ, Management cestovního ruchu test všeobecné znalosti (zeměpis, ZSV), test AJ/NJ. Dny otevřených dveří 8. - 9. 1. 2021 online

Pedagogická fakulta (Cizí jazyk pro cestovní ruch – AJ, FJ, NJ, RJ): 3. 5. - 30. 6. 2021 AJ, FJ písemný test, RJ ústní zkouška, NJ bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 8. - 9. 1. 2021 online

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Fakulta sociálně ekonomická (Regionální rozvoj a veřejná správa): Bez přijímací zkoušky. Ekonomika a management – přijímací řízení bude otevřeno v případě úspěšného získání akreditace – předpoklad jaro 2021. Den otevřených dveří změna 6. 2. 2021 online (původně 27. 1. 2021)

Fakulta strojního inženýrství (Řízení výroby): Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří změna 6. 2. 2021 online (původně 27. 1. 2021)

Přírodovědecká fakulta (Matematika ve firmách a veřejné správě): Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří změna 6. 2. 2021 online (původně 27. 1. 2021)

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd (Komunikační studia – specializace Marketingová komunikace a PR, Ekonomie a finance): EF termíny NSZ Scio OSP a MAT do 17. 4. 2021 včetně, MKPR termíny NSZ Scio OSP a AJ do 17. 4. 2021 včetně, 2. kolo motivace ke studiu, orientace v oboru, seznam četby, CV, motivační dopis, orientace v aktuálních otázkách (politika, historie, společenské vědy, atd.). Dny otevřených dveří změna IES 22. 1. online, 11. 6., IKSŽ spec. MKPR 20. 1. 2021 online

Fakulta tělesné výchovy a sportu (Management tělesné výchovy a sportu): 1. - 4. 6. 2021 test MAT a AJ. Den otevřených dveří 5. 2. 2021

Matematicko-fyzikální fakulta (Finanční matematika): 9. 6. 2021, test předpokladů ke studiu (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Den otevřených dveří 24. 11. 2020 online

Filozofická fakulta (Sociologie, specializace sociologicko-ekonomická studia): 15. 5. - 11. 6. 2021, 1. kolo test studijních předpokladů, všeobecného historického a kulturního přehledu, základů sociologie a dalších ZSV, písemná úvaha dané téma, porozumění textu, 2. kolo ústní část – motivace ke studiu, diskuze nad seznamem literatury + společenské téma vybrané komisí. Den otevřených dveří 16. 1. 2021 online

Pedagogická fakulta (Školský management): 7. - 18. 6. 2021 písemný test znalosti organizace a fungování vzdělávací soustavy, pedagogiky, andragogiky, psychologie, sociologie organizace, právního povědomí, s důrazem na aplikaci v současném kontextu. Dny otevřených dveří změna 14. a 28. 1. 2021 (původně 9. 12. 2020 a 20. 1. 2021)

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta (Politická komunikace a politický marketing, Ekonomicko-manažerská studia, Francouzská filologie - specializace na aplikovanou ekonomii, Polská/Ruská/Ukrajinská filologie - specializace překladatelství a hospodářská praxe, Praktická nizozemská filologie, Řízení vzdělávacích institucí, Andragogika - specializace personální rozvoj, Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch, Korejština pro hospodářskou praxi, Řízení vzdělávacích institucí): test předpokladů ke studiu 15. - 16. 5. 2021 (v případě většího počtu uchazečů i 22. - 23. 5. 2021), FJ navíc test z FJ, možnost prominutí, PKPM navíc oborový test znalosti v oblasti politiky, politologie a základů příbuzných oborů, všeobecný přehled, schopnost analýzy textu a logického uvažování, část otázek v AJ, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Přírodovědecká fakulta (Aplikovaná matematika – specializace Matematika v ekonomické praxi): Test z matematiky 31. 5. - 11. 6. 2021, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera (Technologie a management v dopravě – specializace Dopravní management a marketing): Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 27. 1. a 6. 3. 2021 online

Fakulta ekonomicko-správní: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 21. 1. a 6. 2. 2021 online

Fakulta filozofická (AJ – specializace AJ pro odbornou praxi, NJ pro odbornou praxi): AJ test 1. - 2. 6. 2021, NJ bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 12. a 23. 1. 2021 online

Fakulta chemicko-technologická (Ekonomika a management podniků chemického průmyslu): Bez přijímací zkoušky.  Dny otevřených dveří 27. 1. a 10. 2. 2021 online

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií (AJ/NJ pro manažerskou praxi): NSZ SCIO AJ/NJ  6. 3. - 17. 4. 2021 včetně, možnost prominutí. Den otevřených dveří 4. 2. 2021 online

Fakulta managementu a ekonomiky: Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 4. 2. 2021 online

Fakulta logistiky a krizového řízení (Management rizik, Aplikovaná logistika): Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 4. 2. 2021 online

Fakulta multimediálních komunikací (Marketingová komunikace): 31. 5. – 3. 6. 2021 studijní předpoklady s ohledem na potřeby oboru – kreativita a logické myšlení, všeobecné znalosti, u KS doložení min. 2leté praxe v oboru. Den otevřených dveří pro program MKS 4. 2. 2021 online

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta: Termíny NSZ Scio OSP 12. 12. 2020 - 22. 5. 2021. Dny otevřených dveří 22. - 23. 1. 2021 zrušeno, přesunuto na 22. 2. - 5. 3. online

Fakulta materiálově-technologická (Management kvality a řízení průmyslových systémů – specializace Ekonomika a management v průmyslu): Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 22. - 23. 1. 2021 zrušeno, přesunuto na 22. 2. - 5. 3. online

Hornicko-geologická fakulta (Geovědní a montánní turismus): Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 22. - 23. 1. 2021 zrušeno, přesunuto na 22. 2. - 5. 3. online

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta financí a účetnictví: 10. - 11. 6. 2021 písemný test MAT, AJ. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2020 online, den otevřených dveří fakulty 25. 1. 2021 online

Fakulta informatiky a statistiky: 16. a 17. 6. 2021 písemný test MAT, AJ. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2020 online, den otevřených dveří fakulty 22. 1. 2021 online

Fakulta managementu: 11. 6. 2021 test z předpokladů k manažerskému rozhodování (matematické znalosti, schopnost numerického, logického a strukturálního myšlení, porozumění textu v ČJ apod.), test AJ/NJ/RJ/FJ/ŠJ, možnost prominutí. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2020 online, dny otevřených dveří fakulty 27. 1. a 20. 3. 2021 online

Fakulta mezinárodních vztahů: 8. a 9. 6. 2021, písemná MAT, 2 cizí jazyky, Manažer obchodu test ze všeobecných znalostí a z anglického jazyka, podmínkou je min. 5letá praxe. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2020 online, den otevřených dveří fakulty 23. 1. 2021 online

Fakulta podnikohospodářská: 14. - 15. 6. 2021, Podniková ekonomika a management test MAT a cizí jazyk, Arts Management test AJ, základy logického myšlení, test ze znalostí z oblasti kultury. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2020 online, den otevřených dveří fakulty 29. 1. 2021 online

Národohospodářská fakulta: NSZ OSP/VŠP termíny od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2021. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2020 online, den otevřených dveří fakulty 15. 1. 2021 online

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Univerzitní program Ekonomika a management, test matematika + AJ 1. polovina června 2021, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 20. a 21. 11. 2020 online, 6. 2. 2021 online (původní termín 22. a 23. 1. 2021)

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Cestovní ruch, Finance a řízení: Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří ke dni aktualizace článku nebyl k dispozici.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz

Podniková ekonomika, Řízení lidských zdrojů: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 26. 11. 2020 online, 25. 2. 2021

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta podnikatelská: 21. nebo 22. 5. 2021 test studijních předpokladů, test AJ, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 21. 1. a 19. 2. 2021 online

Fakulta stavební (Stavební inženýrství – specializace Management stavebnictví) 7. - 11. 6. 2021 test z matematiky a fyziky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 7. 11. 2020, 23. 1. 2021 online

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta aplikovaných věd (Matematika a finanční studia): Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 27. 1. 2021 online

Fakulta ekonomická: Informace ke dni aktualizace článku nebyly k dispozici, minulý AR bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 27. 1. 2021 online

Fakulta filozofická (Cizí jazyky pro komerční praxi FJ/NJ/RJ): 14. - 18. 6. 2021 test z profilového jazyka + AJ a ČJ. Den otevřených dveří 27. 1. 2021 online

Soukromé vysoké školy s těmito obory

AKADEMIE STING, o.p.s. www.sting.cz 

Informace ke dni aktualizace článku nebyly k dispozici, minulý AR motivační pohovor. Dny otevřených dveří 14. 5., 11. 9. 2021, možnost návštěvy po domluvě

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu

Business Administration: informace na studijním oddělení.

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz 

Hospodářská politika, Právo v obchodních vztazích: Online motivační pohovor, informace o termínu sděluje studijní oddělení po podání přihlášky. Den otevřených dveří 2. 2. 2021 online

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Mezinárodní obchod (i v AJ), Cestovní ruch: Bez přijímací zkoušky pro programy v ČJ. Dny otevřených dveří 13. 1., 10. 2., 17. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 1. a 20. 9. 2021

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz 

Ekonomika a management: Bez přijímací zkoušky.

Vysoká škola NEWTON, a. s. https://www.newton.university/ (původně NEWTON College, a.s.)

Ekonomika a management: motivační pohovor, konkrétní termíny jsou uvedeny v online přihlášce. Dny otevřených dveří Brno 21. 1., 11. 2., Praha 14. 1. a 28. 1. 2021

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. www.svse.cz 

Bez přijímací zkoušky.

ŠKODA  AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz 

Podniková ekonomika a manažerská informatika, Ekonomika a management, Průmyslový management. Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 4. a 25. 2., 11. a 25. 3., 8. a 22. 4. 2021 online Praha i Mladá Boleslav

Unicorn University  (původně Unicorn College, s.r.o.) www.unicornuniversity.net

Business Management: dle domluvy do 27. 9. 2021 online pohovor Skype/WhatsApp (motivace, očekávání, úroveň AJ). Dny otevřených dveří 11. 2., 11. 3., 10. 6., 12. 8. a 2. 9. 2021

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz  

Business Administration. Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 13. 1., 11. 2. 2021 online

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz 

Právo v podnikání, Komunikační studia: Podmínky pro rok 2021 nebyly k datu aktualizace článku k dispozici.

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Personální a interkulturní management: Termíny přijímacího řízení budou vyhlášeny po schválení akreditace (informace k 20. 1. 2021).

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz

1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo motivační pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 2. 2. 2021 online

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Motivační pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 6. a 10. 2., 10. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 11. 8. 2021, Karlovy Vary a Most 6. a 11. 2., 11. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6., 15. 7., 12. 8. 2021

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz

Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, specializace Hotelnictví, Cestovní ruch, Marketing ve službách. Jazykový test distanční (on-line) nebo prezenční formou, dle aktuální epidemiologické situace. Informace o termínech zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří 11. a 23. 2., 11. a 24. 3., 8. a 20. 4., 13. a 25. 5., 10. a 15. 6., 13. 7., 26. 8. 2021

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. www.vskk.cz

Kreativní marketing a komunikace – specializace Kreativní marketing, Management v kreativním průmyslu, Digitální marketing a komunikace, Komerční psaní v médiích. 12. 3., 16. 4., 4. a 25. 6., 3. a 24. 9. 2021 přijímací pohovor – kreativní a oborová část.

Vysoká škola logistiky, o.p.s. www.vslg.cz

Přerov 17. 5., 21. 6., 15. 9. 2021, Praha 15. 5., 19. 6., 18. 9. 2021, osobní pohovor. Dny otevřených dveří Přerov 2. 2., 2. a 6. 3., 10. a 13. 4., 4. 5., 1. 6. 2021, Praha 20. 2., 10. 4. 2021

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz

Mezinárodní management a marketing, Mezinárodní vztahy a diplomacie: každé úterý nebo po domluvě. Motivační pohovor nebo motivační dopis. Dny otevřených dveří 21. 1., 18. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5., 24. 6., 22. 7., 19. 8., 9. 9. 2021 online, v případě příznivé situace formou individuálních prohlídek.

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. www.hotskolabrno.cz 

Podmínky pro rok 2021 nebyly dosud zveřejněny (20. 1. 2021). Minulý AR bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří každý čtvrtek, v sobotu v době konání kombinovaného studia nebo po dohodě se studijním oddělením

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. www.vso.cz 

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 27. 1., 10. a 24. 2., 10. a 24. 3., 14. 4., 12. 5., 2. a 16. 6., 1. a 15. 9. 2021

Vysoká škola podnikání a práva a.s. www.vspp.cz

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 13. a 27. 1., 10. a 24. 2., 10. a 24. 3. online, 14. 4., 12. 5., 2. a 16. 6., 1. a 15. 9. 2021

Vysoká škola PRIGO, z.ú. www.vs-prigo.cz

Hospodářská politika a správa: Písemný test studijních předpokladů, ústní odborný a motivační pohovor 29. 5. 2021.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Ekonomika a management podniku, Management a hospodaření ve veřejné správě: Bez přijímací zkoušky, pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Termíny pohovorů sděluje studijní oddělení po podání přihlášky. Den otevřených dveří 2. 2. 2021 online

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Prague College s.r.o. www.praguecollege.cz 

INTERNATIONAL EDUCATION in PRAGUE s.r.o. www.interpragueuniver.cz

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. www.fves.eu

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte online test s vyhodnocením do e-mailu

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

VŠE

https://www.vse.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-obory/prijimaci-rizeni-a-prihlaska-ke-studiu/specifikace-obsahu-prijimacich-zkousek/zkusebni-testy-z-minulych-let/

https://www.fm.vse.cz/bakalarske-studium/ukazkove-testy/

UK

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1729.html

https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci

https://nasociologii.ff.cuni.cz/prijimacky/

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2018/05/vzorovy_TOSP.pdf

https://www.kamv.cz/prijimaci-rizeni

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/TVS-964.html

https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/prij_riz/Bc/Bc19_20/

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7628-provoz-a-ekonomika-pae

rozcestník pro ostatní obory https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium

https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-prijimaci-rizeni

https://www.tf.czu.cz/cs/r-6967-o-fakulte/r-6979-uredni-deska - zpráva o přijímacím řízení

ČVUT

https://fit.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/bakalarsky-studijni-program#prijimaci-zkouska

https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/ukazka

MENDELU

https://www.pef.mendelu.cz/dokumenty-prijimaci-rizeni

OSU

https://ff.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

UHK

https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy/vzorove-testy

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni-202021/

UTB

https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/tematicke-okruhy-k-prijimacimu-rizeni/

https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/

VUTBR

https://www.fbm.vutbr.cz/cs/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/pruvodce-prijimacim-rizenim-do-bakalarskeho-studia

https://www.fce.vutbr.cz/pro-uchazece/prijimacky/

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com 

Zdroj obrázku: Designed by Freepik

Kam dál?

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

20.1.2021


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Užitečné informace

    Zasílání novinek

    Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

    Doporučit známému