VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Typ:
Text:

Jak se dostat na ekonomické fakulty

článek jak se dostat na ekonomické fakulty

Přemýšlíte o vysoké škole ekonomického směru? Management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finance a účetnictví, marketing a další ekonomické obory nabízí přes 60 fakult veřejných a státních vysokých škol, 22 soukromých škol a škol se zahraniční akreditací. Na všechny ekonomické fakulty veřejných VŠ se v roce 2023 hlásilo přes 23 tisíc studentů, z nich se na dané školy dostane necelých 62 %. Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na ekonomii, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

 

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete ekonomii  studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška nejčastěji obsahuje test z matematiky a cizího jazyka, test studijních předpokladů nebo kombinaci těchto testů. Na některé fakulty a školy se dostanete i bez přijímacích zkoušek. Pro informace k cizojazyčným oborům vás odkážeme na stránky fakult.

 

Úspěšnost přijetí (ekonomicky zaměřené fakulty a školy)

VŠE F1 (FFÚ) 48,2 %, F2 (FMV) 71,3 %, F3 (FPH) 31,4 %, FIS  41,6 %, NH 50,2 %, FM 84,6 %, UK FSV 44,9 %, MU ESF 36,9 %, ČZU PEF 88,6 %, JČU EF 73,4 %, MENDELU PEF 62 %, FRRMS 54,6 %, SLU OPF 99,2 %, TUL EF 71,2 %, UHK FIM 70,7 %, UJEP FSE 76,7 %, UPCE FES 55,8 %, UTB FME 38,1 %, FHS 36,8 %, VŠB-TUO EF 80,9 %, VŠPJ 71,9 %, VŠTE 71,4 %, VUTBR FP 49,8 %, ZČU FE 68,3 %

AMBIS VŠ 99,9 %, CEVRO 86,8 %, MVŠO 99,4 %, ŠAVŠ 72,6 %, UNICORN U. 91,7 %, VŠLG 71,7 %, VŠ NEWTON 83 %, VŠ PRIGO 89,5 %, AAVŠ, MUP, PEUNI VŠO i VŠPP, UCP VŠMMV a VŠHE, UJAK, UNYP, VŠEM, VŠERS, VŠFS 100 %

Doporučená literatura

 • Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE skripta (Amos)
 • Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy (Fortuna)
 • Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy s řešenými příklady (Fortuna)
 • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
 • Matematika - příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy (Prometheus)
 • Ekonomie nejen k maturitě Testy/Testy zadání/Ekonomika podniku (Computer Media)
 • Občanský a společenskovědní základ EKONOMIE (Computer Media)
 • Gramatika anglického/německého jazyka (Didaktis)
 • Odmaturuj z anglického/německého jazyka 1 a 2 (Didaktis)
 • Angličtina ke státní maturitě a přijímačkám na VŠ (Rubico)
 • Angličtina/Němčina – cvičebnice středoškolské gramatiky (VYUKA.CZ)

Najdete je na http://www.kampomaturite.cz/ekonomie/ a v dalších kategoriích na www.kampomaturite.cz

Podívejte se na náš videonávod

Přípravné kurzy

Přípravný kurz matematiky, OSP/TSP a další možnosti najdete zde.

Najdete u nás i další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jiných oborů nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta: Produkce 1. kolo 4. – 8. 3. 2024 písemný test všeobecné vědomosti dějiny/současnost kultury a umění, otázky testující logické a koncepční uvažování, porozumění odbornému textu, 2. kolo 18. – 22. 3. 2024 skupinová hra + písemný úkol schopnost tvořivého uvažování a kultivovaného písemného projevu, 3. kolo 11. – 12. 4. 2024 ústní pohovor – sebeprezentace, diskuze na témata z oblasti zájmů a uvažovaného profesního směřování, otázky z oblastí z předchozích kol. Podrobnosti www.damu.cz. Přihlášky do 19. 2. 2024. Den otevřených dveří 4. 11. 2023, konzultace k přijímacím zkouškám 26. 1. 2024

Filmová a televizní fakulta: Produkce 1. kolo 6. 1. 2024 písemný test, mimo všeobecně kulturních znalostí také znalosti z oblasti z oblasti přípravy, výroby a šíření audiovizuálních produktů, znalosti z příbuzných oborů (sociologie, právo, ekonomie apod.) a schopnosti logického úsudku, samostatného myšlení a rozhodování uchazeče. Nedílnou součástí je znalostní test anglického jazyka a matematiky, písemná úvaha nad vlastním producentským projektem, 2. kolo ústní pohovor motivace, komunikace, odolnost vůči stresu, samostatný úsudek aj. 25. – 26. 1. 2024. Podrobnosti www.famu.cz. Přihlášky do 6. 11. 2023. Dny otevřených dveří 19. 5. a 20. 10. 2023, 17. 5. 2024

Hudební a taneční fakulta: Hudební produkce 2024 program není nabízen. Předchozí AR: 21. – 27. 1. 2023 1. kolo písemná zkouška z AJ a dalšího světového jazyka (NJ, RJ, ŠJ, IJ, FJ), základní znalosti z oblasti umění, literatury, dějin hudby, reálií hudebního umění, znalosti repertoáru, kultury a hudebního života v České republice i v zahraničí, znalost českých i světových hudebních děl formou poslechu 15 ukázek, 2. kolo ústní zkouška ze základů hudební teorie, dějin české a světové hudby po roce 1600, aktuálních reálií českého a evropského hudebního života, schopnost uchazečů pohybovat se v oboru, psychologické předpoklady, odolnost a vize. Přihlášky do 15. 8. 2023. Podrobnosti www.hamu.cz. Den otevřených dveří 7. 11. 2023

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz  

Fakulta lesnická a dřevařská: Programy Lesnictví – specializace Ekonomika a řízení lesního hospodářství bez přijímací zkoušky, Dřevařství – specializace Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu 10. - 14. 6. 2024 test z matematiky. Přihlášky do 31. 3. 2024. Podrobnosti www.fld.czu.cz. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024

Provozně ekonomická fakulta: 10. - 14. 6. 2024 test z matematiky a AJ/NJ, program Inovativní podnikání motivační video, životopis, esej, interview. Přihlášky do 31. 3. 2024. Podrobnosti www.pef.czu.cz. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024

Technická fakulta: Obchod a podnikání s technikou 10. - 14. 6. 2024, test matematika a AJ/NJ. Podrobnosti www.tf.czu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií: Ekonomika a management 3. - 7. 6. 2024 test z matematiky a AJ. Podrobnosti www.muvs.cvut.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 2. 2. a 8. 3. 2024

Fakulta elektrotechnická: Elektrotechnika, energetika a management 11. 6. 2024 test z matematiky. Podrobnosti www.fel.cvut.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří prezenční 1. 12. 2023, 23. 2. 2024, online 18. 1. 2024

Fakulta informačních technologií: Informatika, specializace Manažerská informatika 28. a 29. 5. 2024 test z matematiky. Podrobnosti www.fit.cvut.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 25. 11. 2023, 9. 2. 2024

Fakulta stavební: Management a ekonomika ve stavebnictví 4. - 6. 6. 2024 test z matematiky. Podrobnosti www.fsv.cvut.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 25. 11. 2023, 27. 1. 2024

Fakulta strojní: Strojní inženýrství – profil Management a ekonomika v průmyslu 6. 6. 2024 test z matematiky pro uchazeče, kteří neabsolvovali maturitu z matematiky nebo fyziky. Podrobnosti www.fs.cvut.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 4. a 30. 11. 2023, 30. 1. a 9. 3. 2024

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta: Divadelní produkce a jevištní technologie, specializace Jevištní management a technologie, Divadelní produkce v průběhu března a dubna 2024, kulturní rozhled, kreativita řešení problémů, schopnost manažerského myšlení, řídící a rozhodovací schopnosti, JMT navíc kreativita prostorová a polytechnická, 2. kolo písemný test AJ a ověření projektového myšlení, pohovor. Podrobnosti difa.jamu.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 14. 10. 2023

Hudební fakulta: Hudební produkce do 30. 11. 2023 strukturovaný životopis, motivační dopis, do 14. 1. 2024 domácí práce – koncepce hudebního nebo hudebně-dramatického projektu. Přijímací řízení se skládá z talentové části (60 %), vědomostního testu (20 %), testu z AJ (20 %) 1. a 2. 2. 2024. Podrobnosti ht.jamu.cz. Přihlášky do 30. 11. 2023. Konzultační a poradenské hodiny pro tento obor 3. 11. 2023, 5. 1. 2024

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Ekonomická fakulta: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ef.jcu.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Fakulta zemědělská a technologická: Agropodnikání bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fzt.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Filozofická fakulta (Francouzský/Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod): Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ff.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Aplikovaná matematika test z matematiky 7. 6. 2024, případné 2. kolo 10. 9. 2024. Podrobnosti www.prf.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024, případné 2. kolo do 17. 8. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Masarykova univerzita www.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta: TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. U sdruženého studia s hlavním studijním na jiné fakultě je nutno splnit podmínky na partnerské fakultě, pro KS nutné doložení praxe min. 12 měsíců. Podrobnosti www.econ.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 1. 2. 2024

Fakulta sportovních studií: Tělesná výchova a sport, specializace Management sportu 18. - 19. 5. 2024 praktická přijímací zkouška z TV, 25. 5. 2024 písemné testy FSPS (verbální, analytické a kritické myšlení, společenské vědy, historie sportu, obecný přehled o sportu, sportovních pravidlech a disciplínách, obecná biologie, biologie člověka, biochemie). U sdruženého studia dle podmínek vybrané kombinace. Podrobnosti www.fsps.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 25. 1. 2024

Filozofická fakulta: Polská studia - Polština pro profesní a obchodní praxi TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. Podrobnosti www.phil.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Pedagogická fakulta: Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, test z FJ 22. - 28. 4. 2024. Podrobnosti www.ped.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 25. 1. 2025

Právnická fakulta: Mezinárodněprávní obchodní studia (distanční studium) TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. Podrobnosti www.law.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Matematika, specializace Finanční a pojistná matematika, Matematika + Ekonomie. TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. Podrobnosti www.sci.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 27. a 30. 1. 2024

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Agronomická fakulta: Zemědělské inženýrství, specializace Agrobyznys; Aplikovaná technika, specializace Technické znalectví a oceňování. Bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.af.mendelu.cz. Přihlášky do 4. 4. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 26. 1. 2024

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: Regionální rozvoj 13. - 17. 5. 2024 test předpokladů ke studiu (analytické myšlení, společensko-ekonomický kontext, základy problematiky životního prostředí). Podrobnosti www.frrms.mendelu.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří 8. 12. 2023, 26. 1. 2024

Provozně ekonomická fakulta: 11. - 30. 4. 2024 test předpokladů ke studiu. Podrobnosti www.pef.mendelu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří fakultní 1. 12. 2023 a 16. 2. 2024, celouniverzitní 26. 1. 2024

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta: Anglická/Francouzská/Německá/Polská/Ruská/Španělská filologie, specializace pro odbornou a profesní komunikaci 3. - 7. 6. 2024 AJ, FJ, RJ písemný test, NJ, PJ, ŠJ ústní zkouška. Podrobnosti ff.osu.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Pedagogická fakulta: Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání – specializace obchod a služby  6. - 24. 5. 2024 test obecných studijních předpokladů. Podrobnosti pdf.osu.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Ekonomická geografie a regionální rozvoj motivační pohovor květen 2024.  Podrobnosti prf.osu.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: Angličtina/Němčina pro odbornou praxi písemný test jazykových kompetencí 13. - 19. 5. 2024. Podrobnosti www.slu.cz/fpf. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 9. 3. 2024

Matematický ústav: Matematika - specializace Matematické metody v ekonomii bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.slu.cz/math. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 13. 12. 2023

Obchodně podnikatelská fakulta: Inovativní podnikání 1. část životopis, motivační video do 30. 4. 2024. 2. část 3. - 14. 6. 2024 esej, skupinový dialog v ČJ a AJ, osobnostní test. Ostatní programy bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.slu.cz/opf. Přihlášky 31. 3. 2024, IP 30. 4. 2024. Den otevřených dveří 25. 1. 2024

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  

Ekonomická fakulta: Bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.ef.tul.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024, případné 2. kolo 15. 8. 2024. Dny otevřených dveří celouniverzitní 25. 11. 2023, fakultní 8. 2. 2024

Fakulta textilní: Textilní marketing bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ft.tul.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří celouniverzitní 25. 11. 2023, fakultní 27. 1. 2024

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Fakulta informatiky a managementu: Ekonomika a management test matematika, AJ, Management cestovního ruchu test všeobecné znalosti (zeměpis, ZSV), test AJ. Harmonogram přijímacích zkoušek bude doplněn na stránkách fakulty nejpozději do 30. 4. 2024. Podrobnosti www.uhk.cz/fim. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 27. 1. 2024

Pedagogická fakulta: Cizí jazyk pro cestovní ruch – AJ, FJ, NJ, RJ. 20. 5. - 14. 6. 2024, případné 2. kolo 26. 8. - 13. 9. 2024. AJ písemný test, ostatní programy bez PZ, doložení dokladů o studiu jazyka. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Přihlášky do 31. 3. 2024, případné 2. kolo 2. 8. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 27. 1. 2024

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Fakulta sociálně ekonomická: Regionální rozvoj a veřejná správa, Ekonomika a management: Portfolio do 7. 5. 2024. Podrobnosti www.fse.ujep.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Fakulta strojního inženýrství: Řízení výroby bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fsi.ujep.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024, 2. kolo 26. 8. 2024. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Přírodovědecká fakulta: Matematika ve firmách a veřejné správě bez přijímací zkoušky. Podrobnosti prf.ujep.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd: Komunikační studia – specializace Marketingová komunikace a PR; Ekonomie a finance. EF termíny NSZ Scio OSP a MAT do 1. 5. 2024 včetně, MKPR termíny NSZ Scio OSP a AJ do 1. 5. 2024 včetně, 2. kolo 3. - 19. 6. 2024 motivace ke studiu, orientace v oboru, seznam četby, CV, motivační dopis, orientace v aktuálních otázkách (politika, historie, společenské vědy, atd.). Termín NSZ Scio 2. 3. 2024 při splnění podmínek hrazen fakultou. Podrobnosti www.fsv.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří FSV UK 8. 12. 2023, IES 26. 1., IKSŽ 23. 1. 2024

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Management tělesné výchovy a sportu test OSP NSZ SCIO od prosince 2023 do 15. 5. 2024. Podrobnosti www.ftvs.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Filozofická fakulta: Sociologie, specializace sociologicko-ekonomická studia 11. 5. - 14. 6. 2024.  1. kolo test studijních předpokladů, všeobecného historického a kulturního přehledu, základů sociologie a dalších společenských věd, porozumění textu, 2. kolo ústní část – motivace ke studiu, diskuze nad seznamem literatury + diskuze o aktuálním společenském tématu. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 13. 1. 2024

Matematicko-fyzikální fakulta: Finanční matematika 12. 6. 2024, test předpokladů ke studiu (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Podrobnosti www.mff.cuni.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 21. 11. 2023

Pedagogická fakulta: Školský management: 6. - 18. 6. 2024 písemný test ověření znalostí z občanského a společenskovědního základu (zejména z pedagogiky, psychologie, sociologie), ale i ze základů managementu, obecného a školského práva. Podrobnosti www.pedf.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 13. 12. 2023, 30. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Demografie - specializace Demografie s ekonomií 10. - 14. 6. 2024 test z orientace v problematice obyvatelstva. Podrobnosti www.natur.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 19. a 20. 1. 2024

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta: Politická komunikace a politický marketing, Ekonomicko-manažerská studia, Francouzská filologie - specializace na aplikovanou ekonomii, Polská/Ruská/Ukrajinská filologie - specializace překladatelství a hospodářská praxe, Praktická nizozemská filologie, Řízení vzdělávacích institucí, Andragogika - specializace personální rozvoj. Test předpokladů ke studiu 11. – 12. 5. 2024 (v případě většího počtu uchazečů i 18. – 19. 5. 2024), PKPM oborový test znalosti v oblasti politiky, politologie a základů příbuzných oborů, všeobecný přehled, schopnost analýzy textu a logického uvažování, část otázek v AJ. Podrobnosti www.ff.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Aplikovaná matematika – specializace Matematika v ekonomické praxi 3. - 14. 6. 2024 test z matematiky. Podrobnosti www.prf.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera: Technologie a management v dopravě – specializace Dopravní management a marketing bez přijímací zkoušky. Podrobnosti dfjp.upce.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 2. 12. 2023, 2. 2. 2024

Fakulta ekonomicko-správní: Digitální podnikání a Ekonomika a management 12. 4., 19. 4., 11. - 12. 6. 2024, test předpokladů pro kritické a kreativní myšlení. Ostatní programy bez přijímacích zkoušek. Podrobnosti www.upce.cz/fes/. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 10. 2. 2024

Fakulta filozofická: Anglický jazyk – specializace AJ pro odbornou praxi test komunikační kompetence v AJ 3. - 4. 6. 2024. Podrobnosti ff.upce.cz. Přihlášky do 21. 4. 2024. Den otevřených dveří 2. 2. 2024

Fakulta chemicko-technologická: Management udržitelnosti podniků bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.upce.cz/fcht. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 26. a 27. 1. 2024

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta aplikované informatiky: Informační technologie v administrativě bez přijímací zkoušky. Podrobnosti fai.utb.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 10. 2. 2024

Fakulta humanitních studií: Anglický/Německý jazyk pro manažerskou praxi. AJ test NSZ SCIO AJ 3. 2. - 1. 5. 2024 včetně, NJ bez přijímací zkoušky. Podrobnosti fhs.utb.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 10. 2. 2024

Fakulta logistiky a krizového řízení: Aplikovaná logistika bez přijímací zkoušky. Podrobnosti flkr.utb.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 10. 2. 2024

Fakulta managementu a ekonomiky: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fame.utb.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 10. 2. 2024

Fakulta multimediálních komunikací: Marketingová komunikace červen 2024 zkouška všeobecných znalostí (historie, společenské vědy, filozofie, dějiny umění a kultury, současný kulturní život, politika, ekonomika a podnikání, společenský život, média), zkouška kreativity a logického myšlení (drobných komunikačních úkolů). Podrobnosti fmk.utb.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 10. 2. 2024

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta: Termíny NSZ SCIO OSP prosinec 2023 - 1. 5. 2024. Podrobnosti www.ekf.vsb.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 24. a 25. 1. 2025, prohlídky kampusu 15. 2. a 14. 3. 2024

Fakulta materiálově-technologická: Management kvality a řízení průmyslových systémů – specializace Ekonomika a management v průmyslu bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fmt.vsb.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 24. a 25. 1. 2025, prohlídky kampusu 15. 2. a 14. 3. 2024

Hornicko-geologická fakulta: Geovědní a montánní turismus, Ekonomika surovin bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.hgf.vsb.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024, případné 2. kolo 31. 7. 2024. Dny otevřených dveří 24. a 25. 1. 2025, prohlídky kampusu 15. 2. a 14. 3. 2024

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta financí a účetnictví: 10. 6. 2024 písemný test MAT, AJ. Podrobnosti ffu.vse.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Společný den otevřených dveří VŠE 19. 12. 2023, den otevřených dveří fakulty 25. 1. 2024

Fakulta informatiky a statistiky: Testy NSZ SCIO OSP v termínech prosinec 2023 - květen 2024, možnost absolvovat test zdarma 25. 5. 2024. Přihlášky do 30. 4. 2024. Podrobnosti fis.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 19. 12. 2023, den otevřených dveří fakulty 26. 1. 2024

Fakulta managementu: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fm.vse.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Společný den otevřených dveří VŠE 19. 12. 2023, dny otevřených dveří fakulty 31. 1. a 23. 3. 2024

Fakulta mezinárodních vztahů: 11. 6. 2024, písemná MAT, 2 cizí jazyky, Manažer obchodu test ze všeobecných znalostí a z AJ, podmínkou je min. 2letá praxe. Podrobnosti fmv.vse.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Společný den otevřených dveří VŠE 19. 12. 2023, den otevřených dveří fakulty 20. 1. 2024

Fakulta podnikohospodářská: 12. a 13. 6. 2024, AM test AJ, ze základů logického myšlení a ze znalostí z oblasti kultury, PEM test z MAT a cizího jazyka. Podrobnosti fph.vse.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Společný den otevřených dveří VŠE 19. 12. 2023, den otevřených dveří fakulty 12. 1. 2024

Národohospodářská fakulta: NSZ OSP/VŠP termíny  od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2024 (uznávány jsou výsledky za poslední 2 roky). Podrobnosti nf.vse.cz. Přihlášky do 31. 5. 2024. Společný den otevřených dveří VŠE 19. 12. 2023, den otevřených dveří fakulty 19. 1. 2024

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Ústav ekonomiky a managementu: Ekonomika a management, test matematika + AJ 2. polovina května 2024, podrobnosti kem.vscht.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 24. 11. 2023 a 29. 1. 2024, celouniverzitní 24. a 25. 11. 2023, 26. a 27. 1. 2024

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Cestovní ruch, Finance a řízení bez přijímací zkoušky. Přihlášky 1. kolo 15. 5. 2024, 2. kolo 24. 7. 2024, 3. kolo 22. 8. 2024. Dny otevřených dveří 25. 11. 2023 online, 1. a 3. 2. 2024 prezenčně

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz

Podniková ekonomika, Řízení lidských zdrojů, Business Analytik bez přijímací zkoušky. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří 8. a 22. 11. 2023, 14. a 28. 2. 2024

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta podnikatelská: 24. - 25. 5. 2024, případné 2. kolo 27. 8. 2024. Test studijních předpokladů, podrobnosti www.fbm.vutbr.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024, případné 2. kolo 31. 7. 2024. Dny otevřených dveří 25. 1. a 23. 2. 2024

Fakulta stavební: Stavební inženýrství – specializace Management stavebnictví  3. - 7. 6. 2024, test z matematiky a fyziky, podrobnosti www.fce.vutbr.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 4. 11. 2023, 20. 1. 2024

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta aplikovaných věd: Matematika a finanční studia NSZ SCIO MAT/OSP od září 2022 do 1. 5. 2024. Podrobnosti www.fav.zcu.cz. Přihlášky do 2. 5. 2024, případné 2. kolo 15. 8. 2024. Den otevřených dveří 30. 1. 2024

Fakulta ekonomická: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fek.zcu.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří 29. 1. (Cheb) a 30. 1. 2024 (Plzeň)

Soukromé vysoké školy s těmito obory

AMBIS vysoká škola, a.s.  www.ambis.cz

Ekonomika a management podniku, Management a hospodaření ve veřejné správě, Marketingová komunikace, Management hotelnictví a cestovního ruchu: Pohovor o motivaci ke studiu a očekávání, termíny domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Přihlášky do konce října. Dny otevřených dveří každý měsíc, nejbližší Praha 14. 2., 13. 3., 9. 4. 2024, Brno 21. 2., 19. 3. a 16. 4. 2024

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu  

Business Administration: Informace na studijním oddělení. Přihlášky je možné podávat průběžně. Dny otevřených dveří 14. 9., 11. a 26. 10., 7. 12. 2023, 10. a 18. 1., 15. 2. 2024 online, 22. 9., 27. 10., 10. 11., 15. 12. 2023, 26. 1., 23. 2., 22. 3. 2024 prezenční/hybridní

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz   

Economics, Business, Politics, Právo v obchodních vztazích, Management sociálních služeb: Přijímací řízení motivační dopis nebo NSZ SCIO OSP nebo ZSV. Přihlášky je možné podávat průběžně. Den otevřených dveří Praha 7. 2., 6. 3., 3. 4., 15. 5., 26. 6., 21. 8. 2024

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz  

Mezinárodní obchod, Cestovní ruch: PS online test z AJ do 31. 10. 2024, KS bez přijímací zkoušky. Přihlášky do 30. 9. 2024. Dny otevřených dveří 13. 12. 2023, 17. 1., 21. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 4. a 18. 9. 2024

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz   

Ekonomika a management bez přijímací zkoušky. Přihlášky 1. kolo: 30. 5., 2. kolo 30. 7., 3. kolo 1. 9., 4. kolo 20. 9. 2024. Dny otevřených dveří 20. 1. 2024 nebo po domluvě

Panevropská univerzita, a.s. fakulty Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola obchodní v Praze www.peuni.cz

VŠO: Cestovní ruch a turismus, Digitální ekonomika a společnost, Lokální a globální ekonomika, Řízení lidských zdrojů, VŠPP: Finanční řízení, Marketingové komunikace, Obchodní a marketingový management, Podnikání a management, Účetnictví, daně a controlling. Bez přijímací zkoušky. Přihlášky na letní semestr do konce února, pro zimní semestr do konce září. Dny otevřených dveří každý měsíc, nejbližší 7. a 21. 2. 2024

ŠKODA  AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz   

Podniková ekonomika a manažerská informatika, Ekonomika a management, Průmyslový management. Bez přijímací zkoušky. Přihlášky 1. kolo 30. 4., 2. kolo 1. 8., 3. kolo 23. 8., 4. kolo 13. 9. 2024. Dny otevřených dveří MB 7. 2., 23. 3., 11. 6., 11. 9., 8. 11. 2024, Praha 8. 2., 6. 4., 12. 6., 12. 9., 9. 11. 2024

Unicorn University www.unicornuniversity.net  

Business Management: Přijímací řízení probíhá online formou přes Skype nebo Whatsapp, termíny jsou individuální, dle domluvy. Motivace, očekávání, úroveň AJ. Přihlášky 29. 2. 2024 pro letní semestr, 31. 10. 2024 pro zimní semestr. Dny otevřených dveří 11. 4., 16. 5. online, 20. 6. 2024 prezenční

University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. www.ucp.cz

Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, Mezinárodní management a marketing, Účetnictví a finanční řízení podniku. Bez přijímací zkoušky. Přihlášky na základě nezávazné registrace, bližší informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří vypisovány průběžně, nejbližší Praha - Smíchov 22. 2., Bratislava 15. 2. 2024,  Znojmo po domluvě

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Business Administration. Informace poskytuje studijní oddělení. Dny otevřených dveří prezenční 15. 2., 14. 3. 2024, online 21. 2. 2024

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz   

Škola nabízí stejné programy jako AMBIS, pod který rokem 2023 přešla. Více informací o přijímacím řízení u výše zmíněné školy.

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz 

1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo motivační pohovor, informace o termínech na studijním oddělení.

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz  

Informační pohovor, dobrovolné testy pro identifikaci problémových oblastí, PS a KS MK rozřazovací test z AJ. Pozvánky s termíny zasílá studijní oddělení. Přihlášky do 31. 8. 2024. Dny otevřených dveří Praha 18. 1., 8. a 24. 2., 14. a 23. 3., 11. a 27. 4., 16. a 25. 5., 13. 6., 18. 7., 15. 8. 2024, ostatní pobočky informace na webu školy

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. www.vskk.cz

Kreativní marketing a komunikace. Teoretická (motivace, studijní předpoklady, přehled, předchozí zkušenosti, úroveň ČJ a AJ) a oborová část (diskuze nad realizovanými a plánovanými pracemi), termíny 9. 2., 8. 3., 19. 4., 17. 5., 7. 6., 6. 9., 20. 9. 2024. Přihlášky nejpozději týden před přijímacím pohovorem. Dny otevřených dveří 7. 9., 23. 11. 2023, 25. 1., 22. 2., 21. 3., 20. 4., 6. 6., 5. 9. 2024

Vysoká škola logistiky, o.p.s. www.vslg.cz  

Přerov 22. 4., 20. 5., 17. 6., 16. 9. 2024, Praha a Bratislava 20. 4., 18. 5., 22. 6., 18. 9. 2024. Další termíny je možno domluvil individuálně na studijním oddělení. Pohovor o motivaci ke studiu a kariérních očekáváních, netestují se znalosti z oboru. Přihlášky Přerov, Praha, Bratislava od listopadu 2023 do září 2024, vždy k 15. dni v měsíci. V případě zájmu o studium po tomto datu dle individuální dohody na studijním oddělení. Dny otevřených dveří Přerov 12. a 16. 12. 2023, 9. 1., 6. a 24. 2., 5. a 23. 3., 9. a 20. 4., 14. 5., 4. 6. 2024, Praha 9. 12. 2023, 24. 2., 20. 4., 18. 5., 22. 6., 18. 9. 2024, Bratislava 20. 4., 18. 5., 22. 6., 18. 9. 2024

Vysoká škola NEWTON, a. s. www.newton.university

Ekonomika a management. Přijímací řízení (motivační pohovor, předpoklady ke zvolenému zaměření) probíhá od listopadu do konce září, v případě naplnění kapacity může být ukončeno dříve. Konkrétní termíny jsou uvedeny v online přihlášce, je nutné se přihlásit nejpozději 1 den předem. Přihlášky do konce září. Dny otevřených dveří Brno 22. 2., Praha 29. 2. 2024

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. www.hotskolabrno.cz   

Škola nabízí stejné programy jako AMBIS, pod který přešla. Více informací o přijímacím řízení u výše zmíněné školy.

Evropská výzkumná univerzita, z.ú. - Vysoká škola PRIGO www.vs-prigo.cz  

Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa: 1. kolo 8. 3., 2. kolo 7. 6., 3. kolo 13. 9. 2024, ústní odborný a motivační pohovor, esej na aktuální společenské téma. Přihlášky 1. kolo 29. 2., 2. kolo 31. 5., 3. kolo 31. 8. 2024.

Vysoká škola Sting, o.p.s. (původně AKADEMIE STING, o.p.s.) www.sting.cz   

Ekonomika a management, specializace Účetnictví, Zdaňování, Manažerské účetnictví a Controlling. Motivační pohovor. Termíny po domluvě do konce září. Den otevřených dveří každý měsíc, nejbližší 22. 2. 2024

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz 

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. www.fves.eu 

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte online test s vyhodnocením do e-mailu

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7628-provoz-a-ekonomika-pae

rozcestník pro ostatní obory https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium

https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-prijimaci-rizeni

https://www.tf.czu.cz/cs/r-6967-o-fakulte/r-6979-uredni-deska - zpráva o přijímacím řízení

ČVUT

https://fit.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/bakalarsky-studijni-program#prijimaci-zkouska

https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/ukazka

https://fel.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/prijimaci-zkouska/prijimaci-zkouska-do-bakalarskeho-studia​

https://www.fs.cvut.cz/zajemci-o-studium/informace-o-prijimacim-rizeni/vzorove-testy-prehled-okruhu-pro-prijimaci-zkousky-typove-priklady/prijimacky-bc/

MENDELU

https://pef.mendelu.cz/uchazec/bakalarske-studium/?psn=900

https://frrms.mendelu.cz/uchazec/prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia/?psn=1200 vzorový test

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#test písemný oborový test TVS

OSU

https://ff.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ testy součástí informací o přijímacích zkouškách

https://pdf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

SLU

https://www.slu.cz/fpf/cz/soaktualniprijimacirizeni odkazy na Testy přijímacích zkoušek

UHK

https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy/vzorove-testy 

UK

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2659.html

https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci vzorové testy ve spodní části stránky

https://nasociologii.ff.cuni.cz/prijimacky/

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2018/05/vzorovy_TOSP.pdf

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni-202324/#c78202

UTB

https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/tematicke-okruhy-k-prijimacimu-rizeni/

https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/

VŠE

https://www.vse.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-obory/prijimaci-rizeni-a-prihlaska-ke-studiu/specifikace-obsahu-prijimacich-zkousek/zkusebni-testy-z-minulych-let/

VŠCHT

https://kem.vscht.cz/uchazeci/EaM vzorový test MAT, AJ

VUTBR

https://www.fbm.vutbr.cz/cs/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/pruvodce-prijimacim-rizenim-do-bakalarskeho-studia vzory testů a seznam doporučené literatury v části Písemná přijímací zkouška

https://www.fce.vutbr.cz/pro-uchazece/prijimacky/ Vzorové testy v části Přijímací zkouška

ZČU

https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/info-score.html

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com 

Zdroj obrázku: Designed by Freepik

Kam dál?

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

8.2.2024


Jsme tam, kde jste vy

Naše projekty
Logo Kampomaturitě SeminarkyBottomLogo vysokeSkolyLogoBottom VOSLogoBottom
Střední odborné školy ucebniobory.com zakladniskoly.com Jazykové školy
autoskoly.com Adresář škol Čtenářský deník  

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Užitečné informace

  Zasílání novinek

  Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

  Doporučit známému