VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Typ:
Text:

Státní maturita 2021

článek státní maturita 2021 kampomaturite.cz

Státní maturitu v roce 2021 čekají další změny - aktualizováno o chystané úpravy z konce ledna.

 

V článku najdete:

 

Co je obsahem maturity

Společná část 2021

 • Povinná zkouška český jazyk + výběr cizí jazyk/matematika
 • Nepovinné předměty mohou být pouze 2 (další cizí jazyk - AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, matematika nebo matematika rozšiřující - dříve Matematika+)
 • Zkoušky společné části se konají jen formou didaktických testů a jsou hodnoceny uspěl/neuspěl a % vyjádřením úspěšnosti - na vysvědčení tedy nebude známka ze společné části

Profilová část 2021

 • Povinné zkoušky - ČJL (písemná práce, ústní část), cizí jazyk (písemná práce a ústní část, pokud z tohoto jazyka student koná zkoušku ve společné části), dle RVP 2 případně 3 další profilové zkoušky
 • Nepovinné zkoušky - max. 2 zkoušky z nabídky stanovené ředitelem. Jestliže student koná nepovinnou zkoušku z jazyka ve společné části, koná nepovinnou zkoušku i v profilové části
 • Informace o písemné práci, seznamu literárních děl, délce obhajoby maturitní práce, písemné a praktické zkoušky ředitel školy zveřejní 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části (2020 mimořádně do 29. 10.). I v roce 2021 může ředitel umožnit nahrazení jedné povinné nebo jedné nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem, pokud student koná v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. Didaktický test ve společné části student koná vždy. Písemná část zkoušek z jazyků (ČJL, cizí jazyky) v rámci profilové části je nově zrušena.
 • V roce 2021 proběhne písemná a praktická část nejdříve od 1. 4., ostatní části od 16. 5. do 10. 6. 2021. Nově se termín pro profilové zkoušky prodlužuje do 25. 6. 2021, u praktických zkoušek do 27. 8. 2021.

 

Do kdy se musíte přihlásit

Přihlášku je nutno podat řediteli školy do 1. prosince. Nejpozději 20. prosince každý přihlášený obdrží výpis z registru přihlášek od ředitele školy.

Pro podzimní termín je uzávěrka přihlášek 25. června.

 

Harmonogram státní maturity 2021

1. 12. Podání přihlášek k maturitě řediteli školy
15. 1. Zveřejnění zkušebního schématu pro jarní období (MŠMT)
31. 3. Zveřejnění kritérií hodnocení společné části maturity (MŠMT)

2. - 15. 5. (2021: 3. - 5. 5. 2021)

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky, řádný termín
3. 5. 2021 8:00 Matematika, 13:30 AJ
4. 5. 2021 8:00 Český jazyk a literatura
5. 5. 2021 8:00 Matematika rozšiřující, 13:00 FJ, NJ, RJ, ŠJ
14. 5. 2021 Výsledky didaktických testů (zpřístupnění nejpozději následující pracovní den)
do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků třídy

(16. 5. - 10. 6.)

Nejpozdější termín předání maturitního vysvědčení studentům

5. 6.

Podání žádosti o přezkum didaktických testů společné části (nejzazší termín)
14. - 16. 6. 2021

mimořádný termín didaktického testu pro studenty, kteří se nemohli k řádnému termínu dostavit z důvodu karantény/nemoci COVID-19 a studenty, kteří konali nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci (podrobněji viz zde) a nevykonali DT v řádném termínu úspěšně

14. 6. 2021 9:00 Matematika, 14:30 AJ
15. 6. 2021 9:00 ČJL
16. 6. 2021 9:00 Matematika rozšiřující, 13:00 FJ, NJ, RJ, ŠJ
25. 6. Podání přihlášky k náhradní či opravné maturitě pro podzimní období
30. 6. Podání žádosti o přezkum profilové části MZ (nejzazší termín)
15. 8. Zveřejnění zkušebního schématu pro podzimní období (MŠMT)
1. - 10. 9. MZ - didaktické testy - podzimní období, profilová část do 20. 9.
do 10 pracovních dnů Zpřístupnění výsledků písemných prací společné části MZ v podzimním období do 10 pracovních dnů od konání zkoušky
do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků žáka Nejpozdější termín předání maturitního vysvědčení studentům

Pokud některý z termínů připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je nejzazší den lhůty první následující pracovní den.

Předměty společné části maturity

ČJL

Didaktický test bude v roce 2021 trvat 85 minut (původně šlo o 75 minut), kromě psacích potřeb nejsou dovolené žádné pomůcky. Testy jsou hodnoceny centrálně CERMATem.

Písemná a ústní část jsou od jarního období 2021 součástí profilové zkoušky. Písemná část je nově v roce 2021 zrušena.

Přípravné kurzy k maturitě z češtiny

Učebnice a další materiály pro přípravu k maturitě z ČJ

Cizí jazyk

Na výběr je AJ, FJ, NJ, ŠJ nebo RJ.

Didaktický test je v roce 2021 prodoužen na 110 minut (původně šlo o 100 minut), dělí se na poslechovou část a část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. Testy jsou hodnoceny centrálně CERMATem. Písemná a ústní část jsou od jarního období 2021 součástí profilové zkoušky. Písemná část je nově v roce 2021 zrušena.

Přípravné kurzy k maturitě z cizích jazyků

Knihy a další materiály pro přípravu k maturitě z cizích jazyků

Matematika

Didaktický test je nově prodloužen na 135 minut (původně šlo o 120 minut).

Přípravné kurzy k maturitě z matematiky

Knihy pro přípravu k maturitě z matematiky 

 

Kritéria hodnocení maturity

Povinné zkoušky společné části jsou hodnoceny uspěl/neuspěl a procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Prospěl s vyznamenáním - všechny povinné zkoušky profilové části známka 1 nebo 2, aritmetický průměr ze všech zkoušek do 1,5 a student uspěl u povinných zkoušek společné části MZ

Prospěl - z žádné povinné zkoušky profilové části nebylo hodnocení 5 a student uspěl u povinných zkoušek společné části MZ

Neprospěl - některá ze zkoušek za 5 nebo student neuspěl u některé povinné zkoušky společné části MZ nebo z jiného důvodu nevykonal povinnou zkoušku úspěšně.

Kritéria hodnocení (hranici úspěšnosti) společné části zveřejní MŠMT do 31. 3. 2021

 

Co když maturitu neudělám?

Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu, může konat až dvě opravné zkoušky (pouze z předmětů, v nichž neuspěl, v případě dílčích zkoušek jen tu dílčí zkoušku, v níž neuspěl) po dobu 5 let následujících po ukončení studia na SŠ.

Výjimky v letošním roce MŠMT stanovilo pro studenty, kteří konali nařízenou pracovní povinnost/dobrovolnickou práci (přesné podmínky budou zveřejněny zde). Ti mohou vykonat didaktický test i v mimořádném termínu 14. – 16. 6. 2021 a také se jim navyšuje počet opravných termínů k vykonání MZ formou didaktického testu. Místo jednoho řádného a dvou opravných mají tedy jeden řádný termín a 3 opravné.

K opravné zkoušce je nutné se přihlásit u ředitele školy (1. prosince pro jarní termín, 25. června pro podzimní termín, pokud termín spadá na sobotu, neděli nebo svátek, je poslední termín první pracovní den poté.

Co dělat v případě, že neuspějete ani u druhého opravného pokusu? Možností je požádat o přijetí ke vzdělávání v jakémkoli oboru vzdělání v jakékoli střední škole (tj. i na stejné škole, kde jste úspěšně dokončili poslední ročník) do vyššího ročníku. Rozhodnutí je na řediteli školy. Poté se můžete znovu přihlásit k maturitě. Pokud již máte maturitu z předchozího vzdělávání, může vám ředitel uznat profilovou část maturitní zkoušky (podrobněji § 81 odst. 6 školského zákona). U společné části se jinak k předchozím výsledkům nepřihlíží.

 

Jak se odvolat - přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky

V případě, že jste neuspěli u některé ze zkoušek nebo byli ze zkoušky vyloučeni, máte následující možnosti (§ 82 561/2004 Sb. v platném znění):

1. Profilové zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání musíte písemně požádat krajský úřad/magistrát o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky (rozhodnutí o vyloučení). Žádost je nutné podat na tiskopise, který si stáhnete zde. Adresy krajských úřadů a magistrátů naleznete zde.

2. Didaktický test společné části maturitní zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů musíte písemně požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přezkoumání výsledku/rozhodnutí o vyloučení.

Žádost pro přezkoumání si stáhněte zde.

Adresa pro zaslání:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 5

118 12 Praha 1

 

Kde můžete stáhnout zkušební testy k nové maturitě

V sekci Maturita najdete vzorové i ostré testy ze všech předchozích dostupných termínů (převzato z http://www.novamaturita.cz).

 

Podívejte se na náš videonávod:

Jak udělat maturitu - stáhněte si náš e-book zdarma, podívejte se na podrobný návod.

Zdroje informací:

změny z ledna 2021 https://sdv.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-detaily-k-maturitam-a-zaverecnym-zkouskam?source=rss

https://maturita.cermat.cz/ - vzorové testy, odkazy na právní předpisy, maturitní kalendář

https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

V tomto článku jsme vyšli z jednotlivých zákonných norem a naší laické interpretace, všechny informace doporučujeme ověřit na příslušných úřadech nebo studijním oddělení. 

Kam dál?

Přípravné kurzy k maturitě najdete zde 

Profesionálně zpracované otázky a knihy pro přípravu prohlédněte zde

Maturitní otázky, čtenářské deníky a další práce najdete na www.Seminarky.cz

Vzorové testy a ostré testy z letošního roku i předchozích let najdete v sekci Maturita.

 

29.1.2021


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Užitečné informace

  Zasílání novinek

  Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

  Doporučit známému