UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

Polyglot spol. s r. o.

Mečislavova 223/8, 140 00  Praha 4 (Mapa)
Typ školy: Pomaturitní studium
IČ:

Kontakty:
Telefon: 241 740 566
Fax: 241 740 566
Web: www.polyglot.cz
E-mail: polyglot@polyglot.cz

Ředitel:

Popis:

Jazyková škola POLYGLOT působí na trhu již od roku 1989. V současné době má 5 poboček a výuku organizuje po celé republice. Polyglot je zakládajícím členem Asociace jazykových škol ČR, která sdružuje největší jazykové školy v České republice a zajišťuje kontrolu kvality poskytovaných služeb.

polyglot - mluvit budou všichni

 

  •  Dvojjazyčné studium: angličtina, němčina, francouzština, španělština
  •  20 vyučovacích hodin týdně, 6 – 10 studentů ve skupině.
  •  Střídání českých lektorů s rodilými mluvčími.
  •  Doložka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
  •  Cena 29 600 Kč za celý školní rok.
  •  Studijní materiály v ceně kurzu.

 

Pomaturitní studium

 

Ve dvojjazyčných kurzech vyučujeme v kombinacích těchto jazyků – angličtina, němčina, francouzština, španělština (10 + 10 vyučovacích hodin týdně), denně od 9.00 do 12.30 po dobu 36 týdnů.

 

Studenti jsou podle úrovně znalostí rozděleni do čtyř úrovní od začátečníků po pokročilé. Výuku vedou čeští učitelé, kteří systematicky učivo probírají (především gramatiku), a rodilí mluvčí, kteří formou konverzace rozšiřují slovní zásobu studentů, učí je pohotově používat jazyk a seznamují je s reáliemi a základy kultury anglicky, německy či francouzsky mluvících zemí.

 

Výuka probíhá ve skupinách po 6-10 studentech.

 

Studium je akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Kurzy jsou zakončeny závěrečnými zkouškami. Po jejich úspěšném absolvování obdrží studenti standardní vysvědčení a certifikát jazykové školy POLYGLOT, který odpovídá úrovním Společného evropského referenčního rámce. V kurzech vyšší jazykové úrovně probíhá v letním semestru paralelně s běžnou výukou i příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám. Studenti pak mohou místo závěrečných zkoušek skládat (na příslušných institucích) některý z mezinárodně uznávaných certifikátů (KET, PET, FCE, Start Deutsch 1., Start Deutsch 2., ZD, ZDfB, ZMP). Poplatek za tyto zkoušky není v ceně kurzu.

 

Studentům, kteří maturovali ve školním roce 2006 / 2007, bude přiznán statut studenta (nulová sazba DPH, daňové úlevy, přídavky na děti, sociální a zdravotní pojištění, studentské slevy atd.)

 

Celková cena kurzu (splatná po částech) činí 29 600 Kč. V ceně jsou zahrnuty učebnice a další studijní materiály.

 

JAZYKOVÁ ŠKOLA POLYGLOT - POBOČKA PRAHA

Adresa: Mečislavova 8, 140 00 Praha 4
telefon: 241 740 566
Fax: 241 740 566
E-mail: skola.praha@polyglot.cz

FAKULTY / POBOČKY

POLYGLOT - OSTRAVA
28. října 813, 709 00  Ostrava
Telefon: 558 740 551, 775 252 224, Fax: 558 740 551
www.polyglot.cz
skola.ostrava@polyglot.cz
POLYGLOT - BRNO
Pionýrská 15, 602 00  Brno
Telefon: 549 242 318, Fax: 549 242 318
www.polyglot.cz
skola.brno@polyglot.cz
POLYGLOT - ČESKÉ BUDĚJOVICE
Komenského 50, 370 01  České Budějovice
Telefon: 386 352 880, Fax: 386 352 880
www.polyglot.cz
skola.cb@polyglot.cz
POLYGLOT – ČESKÝ TĚŠÍN
Mistřovice 114, 735 62  Český Těšín
Telefon: 558 740 551, 775 252 224, Fax: 558 740 551
www.polyglot.cz
skola.ct@polyglot.cz
POLYGLOT - JIHLAVA
Masarykovo nám. 40, 586 01  Jihlava
Telefon: 567 211 201, 777 252 669, Fax: 567 211 201
www.polyglot.cz
skola.jihlava@polyglot.cz
POLYGLOT - Liberec
Voroněžská 20, 460 01  Liberec
Telefon: 485 217 227, 773 291 252, www.polyglot.cz
skola.liberec@polyglot.cz
POLYGLOT - PLZEŇ
náměstí Míru 2, 301 00  Plzeň
Telefon: 377 320 786, 777 252 226, Fax: 377 320 786
www.polyglot.cz
skola.plzen@polyglot.cz
POLYGLOT - Praha
Mečislavova 223/8, 140 00  Praha 4
Telefon: 241 740 566, Fax: 241 740 566
www.polyglot.cz
polyglot@polyglot.cz


Statistiky zobrazení - zobrazení detailu:5241, vyhledáno: 309387

Chcete připravit na přijímačky?


Doporučujeme jazykové školy

Doporučujeme pomaturitní kurzy

Doporučujeme zahraniční pobyty

Doporučujeme další kurzy