VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Typ:
Text:

UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

Dotaz na studijní oddělení - PASTIME - jazyková škola

Váš dotaz
:
:
:
:
**Vložte kód:
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Všechny položky jsou povinné

Dopororučit kamarádovi - PASTIME - jazyková škola

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné

 

PASTIME - jazyková škola

Plhovská 1100, 547 01  Náchod (Mapa)
Typ školy: Pomaturitní studium
IČ:

Telefon: 491 421 236, 602 967 099
Web: www.pastime.wz.cz
E-mail: hroch@pastime.wz.cz

Jazyková škola PASTIME působí v oboru výuky cizích jazyků již několik let a za tu dobu jsme získali mnoho spokojených zákazníků a výrazných úspěchů u jazykových zkoušek. Jazyková škola Pastime je zařazena do přílohy vyhlášky MŠMT. Všichni učitelé, kteří vyučují na naší škole splňují kvalifikační podmínky uvedené ve vyhlášce MŠMT č. 139/1997 Sb., o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků pro výuku příslušného jazyka ve středních školách. Vysoká odbornost našich lektorů a profesionální přístup je pevnou zárukou velmi úspěšné výuky.
zobrazit více

Typ studia:

Ředitel:

Náš výukový program se dělí na dvě oblasti. První oblast představují jazykové kursy a druhou oblast representuje denní pomaturitní studium: 

A) Pomaturitní denní studium AJ, NJ
 

 • Zařazeno do přílohy vyhlášky MŠMT pod názvem Jaroslav Hroch, Horní Kostelec 213, 549 41 Červený Kostelec

 

 • Školné


Tradičně udržujeme nejnižší školné v Královéhradeckém kraji, tímto chceme umožnit co nejširšímu počtu studentů přístup k vysoce kvalitnímu a tolik potřebnému jazykovému vzdělání. Školné pro školní rok 2008/2009 bylo stanoveno na 16790 Kč pro studenty s trvalým místem pobytu mimo okres Náchod a 18790 Kč pro studenty s trvalým místem pobytu v okrese Náchod. Školné se platí ve třech splátkách. (V případě potřeby lze školné rozdělit i na více splátek bez navýšení.) V rámci většího zpřístupnění studia poskytujeme studentům s trvalým pobytem mimo okres Náchod příspěvek na dojíždění ve formě snížení školného z 18790 Kč na 16790 Kč. Školné se platí ve třech splátkách. (V případě potřeby lze školné rozdělit i na více splátek bez navýšení.) S dalšími žádostmi o studijní příspěvky se obracejte na ředitelství školy.

 • Místo výuky


Vlastní výuka probíhá na adrese: Plhovská 1100, 547 01 Náchod.

 • Pedagogický sbor


Naše škola disponuje stálým a velice zkušeným učitelským sborem. Výběr lektorů probíhá v náročném konkurzním řízení a podléhá schválení MŠMT ČR, který je garantem jejich kvality. Výuku vedou nejen universitně vzdělaní čeští lektoři, ale nedílnou součást pedagogického sboru tvoří několik zahraničních lektorů.

 • Sociální výhody


Studenti, kteří úspěšně ukončili střední školu maturitní zkouškou v roce 2008, mají i nadále statut řádného studenta, tzn. stát za ně hradí zdravotní a sociální pojištění, rodiče mají nárok na rodinné přídavky a úlevy na daních, mají nárok na slevy na dopravu, atd. Studium je vhodné nejen pro absolventy středních škol, ale i pro širokou veřejnost.

 • Přijetí ke studiu


Studenti neskládají přijímací zkoušky, pouze roztřiďovací testy. Na základě výsledků roztřiďovacích testů bude student zařazen do skupinky s odpovídající úrovní znalosti jazyka. Vzhledem k vysokému počtu tříd je zařazen každý zájemce, ať je jeho vstupní znalost jazyka jakákoliv. S každým studentem uzavíráme písemnou smlouvu. Přihlášky přijímáme i elektronicky (1. kolo do 31.8.2008, 2. kolo do 10.9.2008).

 • Systém výuky


Vyučuje se každý den 5 vyučovacích hodin (Po - Pá). Vyhláška MŠMT stanovuje minimální týdenní dotaci 20 vyučovacích hodin. Na naší škole však studenti studují 25 vyučovacích hodin týdně. Tímto chceme maximálně využít čas a úsilí, které studenti studiu věnují. Ve skupinách pracuje 10 až 15 studentů. Absolventi jazykové školy PASTIME obdrží osvědčení platné v celé ČR. Student nehradí žádné studijní materiály, vše je zahrnuto v ceně školného. Probírá se celá šíře jazyka: konverzace, gramatika, schopnost naslouchat a rozumět, filmy, jazykové hry, atd. K dispozici máme několik stovek audio a video kazet, testových materiálů a učebnic. Drtivou většinu učebních materiálů tvoří zahraniční publikace.

 • Jazykové zkoušky


Studenty připravujeme na státní jazykové zkoušky I a II, Cambridge Examinations (skládají se na British Council), TOEFL, ZERTIFICAT DEUTSCH. Při přípravě studentů spolupracujeme s universitami a jazykovými školami ze zahraničí. Každý týden procházejí studenti gramatickými zkušebními testy a konverzačními zkouškami. Tyto testy mají za úkol důkladně připravit studenty na jazykové zkoušky. Ředitel školy se aktivně podílí na každodenní výuce a velice striktně dbá na dodržování kvality výuky a studijního plánu. Naši studenti pravidelně dosahují vysoké úspěšnosti u jazykových zkoušek a přijímacího řízení na VŠ.

 • Pobyty v zahraničí


Pro zájemce z řad studentů zprostředkujeme au-pair pobyty.

 • Možnost studia dvou jazyků


Nabízíme možnost studia druhého jazyka v odpoledních hodinách v neomezeném rozsahu zdarma.

 • Ubytování


Pro naše studenty zprostředkujeme kvalitní ubytování v DM.

V případě Vašeho zájmu o studium na jazykové škole PASTIME Vás rádi uvítáme v prostorách naší školy. V průběhu školního roku nás můžete navštívit každý pracovní den od 7:30 do 16:00. V období letních prázdnin nás můžete navštívit v úředních dnech nebo si domluvit schůzku s ředitelem školy na tel. 602 967 099.

Úřední hodiny v období letních prázdnin:

Pondělí (9:00 - 12:00)
Úterý (12:00 - 16:00)
Čtvrtek (14:00 - 17:00)


 

B) Nabídka jazykových kursů je následující:
 

 • INTENZIVNÍ JAZYKOVÉ KURSY PRO VEŘEJNOST


Odpolední jazykové kursy tvoří nedílnou součást výukového programu jazykové školy PASTIME. Naše jazyková škola je největší školou svého druhu v regionu. Na poli výuky cizích jazyků působíme již 8 let a za tuto dobu prošlo námi pořádanými kursy několik tisíc studentů.

Poskytujeme komplexní jazykový servis od překladů a tlumočení po Jednoleté pomaturitní studium, Odpolední kursy pro veřejnost, Individuální výuku či Kursy pro firmy a podniky.

Odpolední kursy pro veřejnost dělíme do dvou kategorií, které si liší pouze hodinovou dotací.

První kategorii představují kursy v délce 2 vyučovací hodiny týdně (66 vyučovacích hodin/ školní rok). Studenti pracují ve čtyřech skupinách podle aktuální znalosti zvoleného jazyka. Výuku vedou zkušení čeští lektoři společně s rodilým mluvčím. Cena za pololetí je stanovena na 1 490,- Kč.

Druhou kategorii představují kursy v délce 4 vyučovací hodiny týdně (132 vyučovacích hodin/ školní rok). Jedná se skutečně o velmi efektivní formu studia. Vyučuje se jednou týdně v jednom bloku. Studenti pracují ve třech skupinách podle aktuální znalosti zvoleného jazyka. V jedné skupině pracuje 10 - 12 studentů. Výuku vedou zkušení čeští lektoři společně s rodilým mluvčím. Výuka je zaměřená na obecnou angličtinu či němčinu. Veškerý studijní materiál je zahrnut v ceně školného. Drtivou většinu učebních materiálů tvoří zahraniční publikace. Probírá se celá šíře jazyka: konverzace, gramatika, schopnost naslouchat a rozumět. Výuka v tomto typu kursu je mimo jiné směřovaná na přípravu k mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English), BEC1 (Business English Certificate Preliminary), BEC2 (Business English Certificate Vantage), CG (Certifikáty Goethe Institutu). U výše uvedených testů dosahují naši studenti každoročně vysoce nadprůměrnou úspěšnost. Cena za pololetí je stanovena na 2 990,- Kč.

Rozvrh hodin AJ/NJ (odpolední kursy)

 

A) 2 vyučovací hodiny týdně

- začátečníci Po 16:45 - 18:15
- mírně pokročilí Po 18:15 - 19:45
- středně pokročilí Út 16:45 - 18:15
- pokročilí Út 18:15 - 19:45

B) 4 vyučovací hodiny týdně

- začátečníci St 16:45 - 19:45
- mírně pokročilí Čt 16:45 - 19:45
- pokročilí Po 16:45 - 19:45


Naše škola disponuje stálým a velice zkušeným učitelským sborem. Výběr lektorů probíhá v náročném konkurzním řízení a podléhá schválení MŠMT ČR, který je garantem jejich kvality. Výuku vedou nejen universitně vzdělaní čeští lektoři, ale nedílnou součást našeho pedagogického sboru tvoří zahraniční lektoři.

 • JAZYKOVÉ KURSY PRO FIRMY A PODNIKY


Výuka ve firmách a podnicích tvoří nedílnou součást výukového programu jazykové školy PASTIME. Naše jazyková škola je největší školou svého druhu v regionu. Na poli výuky cizích jazyků působíme již 7 let a za tuto dobu prošlo námi pořádanými kursy několik tisíc studentů. Jazyková škola Pastime je zařazená do přílohy č.1 vyhlášky č. 183/1998 Sb. MŠMT.

Poskytujeme komplexní jazykový servis od překladů a tlumočení po Jednoleté pomaturitní studium, Kursy pro veřejnost, Individuální výuku či Kursy pro firmy a podniky.

Po předchozí dohodě se zadavatelem kursu připravujeme tzv. "kursy na míru". Znamená to tedy, že přizpůsobíme výuku požadavkům zadavatele kursu. Kursy probíhají buď v učebnách naší školy nebo přímo na pracovišti zadavatele kursu. Začátek kursu je stanoven po dohodě se zákazníkem v průběhu celého roku. Zajišťujeme skupinovou výuku nebo výuku individuální tzv. kursy ONE TO ONE. Individuální výuka nabízí velmi efektivní formu studia. Tímto způsobem se můžeme zaměřit na jediného studenta a přizpůsobit styl a rychlost výuky jeho požadavkům. Tento způsob studia je vhodný především pro manažery.

Výuku lze zaměřit na angličtinu či němčinu obecnou, obchodní, technickou atd. V případě zájmu zadavatele kursu můžeme výuku směřovat na přípravu k mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English), BEC1 (Business English Certificate Preliminary), BEC2 (Business English Certificate Vantage), CG (Certifikáty Goethe Institutu). U výše uvedených testů dosahují naši studenti každoročně vysoce nadprůměrnou úspěšnost.

Naše škola disponuje stálým a velice zkušeným učitelským sborem. Výběr lektorů probíhá v náročném konkurzním řízení a podléhá schválení MŠMT ČR, který je garantem jejich kvality. Výuku vedou nejen universitně vzdělaní čeští lektoři, ale nedílnou součást našeho pedagogického sboru tvoří zahraniční lektoři. Po dohodě se zadavatelem kursu zajistíme pravidelnou účast zahraničního lektora. Veškerý studijní materiál je zahrnut v ceně školného. K dispozici máme několik stovek audio a video kazet, testových materiálů, učebnic atd. Drtivou většinu učebních materiálů tvoří zahraniční publikace. Probírá se celá šíře jazyka: konverzace, gramatika, schopnost naslouchat a rozumět.

Cena za jednu vyučovací hodinu (45 min.) je stanovena na 300,- Kč až 350,- Kč včetně DPH v závislosti na objemu zakázky, na místu realizace, zaměření jazyka atd.

V případě Vašeho zájmu Vás nezávazně navštívíme přímo ve Vaší firmě a podrobně prodiskutujeme Vaše požadavky.

 • ZÁPIS DO KURSŮ


Do kursů se můžete přihlásit telefonicky, zasláním přihlášky nabo nás můžete navštívit osobně kterýkoliv pracovní den od 7:30 do 16:00 hodin. V období letních prázdnin nás zastihnete v úředních hodinách.

Ve školním roce 2008/2009 nabízíme individuální výuku FJ.

Zápisy do odpoledních kursů proběhnou 12.9.2008 a 14.9.2008 vždy od 16:45 do 17:45.


Jazyková škola PASTIME, tlumočnické služby, překladatelské práce

Mgr. Jaroslav Hroch
ředitel
Plhovská 1100
547 01 Náchod

tel: 491 421 236, 602 967 099

hroch@pastime.wz.cz

 

Zaměření: Angličtina, Němčina

Poslat dotaz na studijní oddělení

Statistiky zobrazení - zobrazení detailu: 9891

Chcete připravit na přijímačky?
Doporučené články:

články - status studenta

Status studenta 2019 - do kdy jste studenty po maturitní zkoušce?

Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, úlevy na daních, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?

Celý článek

článek státní maturita 2019 kampomaturite.cz

Státní maturita 2019

Jak bude vypadat státní maturita v roce 2019? Hlavními novinkami jsou prodloužení časového limitu u didaktického testu z ČJL i matematiky a přesun písemných prací z cizího jazyka společné části maturitní zkoušky na duben. Seznamte se s obsahem státní i profilové maturity, stáhněte si vzorové i ostré testy CERMAT, zjistěte informace o termínech, obsahu a kritériích hodnocení společné části státní maturity pro letošní rok. Jak postupovat v případě, že maturitu neuděláte, jak a kde požádat o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky, jak je to s opravnými zkouškami. Podívejte se na videonávod Jak udělat maturitu na našem YouTube kanále.

 

Celý článek


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Užitečné informace

  Zasílání novinek

  Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

  Doporučit známému