VYHLEDEJ...
RYCHLÝ PŘEHLED ŠKOL
školu
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Typ:
Text:

Státní maturita 2018

článek státní maturita 2018 kampomaturite.cz

Jak bude vypadat státní maturita v roce 2018? Seznamte se s obsahem státní i profilové maturity, stáhněte si vzorové i ostré testy CERMAT, zjistěte informace o termínech, obsahu a kritériích hodnocení společné části státní maturity pro letošní rok. Jak postupovat v případě, že maturitu neuděláte, jak a kde požádat o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky, jak je to s opravnými zkouškami. Podívejte se na videonávod Jak udělat maturitu na našem YouTube kanále.

 

V článku najdete:

 

Co je obsahem maturity

Společná část 2018

 • Jediná "základní" úroveň společné části maturitní zkoušky pro povinné i nepovinné zkoušky
 • Povinná zkouška český jazyk + výběr cizí jazyk/matematika
 • Nepovinné předměty mohou být pouze 2 (cizí jazyk - AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ - nebo matematika)

Profilová část 2018

 • 2-3 povinné zkoušky
 • nejvýše 2 nepovinné zkoušky
 • Matematika+ - od minulého školního roku už nepatří k nepovinným zkouškám, můžete se k ní přihlásit v rámci pokusného ověřování až po podání přihlášky k MZ, informace k této zkoušce najdete zde

 • od roku 2016 je možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (úroveň B1 a vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, přehled uznávaných zkoušek najdete zde). Týká se to jen oborů, kde škola stanoví 3 povinné profilové zkoušky.

 

Do kdy se musíte přihlásit

Přihlášku je nutno podat řediteli školy do 1. prosince. Nejpozději 20. prosince každý přihlášený obdrží výpis z registru přihlášek od ředitele školy.

Pro podzimní termín je uzávěrka přihlášek 25. června.

 

Harmonogram státní maturity 2018

 

1. 12. Podání přihlášek k maturitě řediteli školy
15. 1. Zveřejnění zkušebního schématu písemných zkoušek (MŠMT)
31. 3. Předání seznamu literárních děl řediteli školy
  Zveřejnění kritérií hodnocení společné části maturity (MŠMT)
11. 4. Písemná práce společné části maturitní zkoušky z ČJ
2.- 9. 5. Ostatní didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
1. 4.-10. 6. Písemná a praktická zkouška profilové části maturity
16. 5. Výsledky didaktických testů
16. 5.-10. 6. Ústní zkoušky společné a profilové části (termín určí ředitel školy)
12. 6. Nejpozdější termín předání maturitního vysvědčení studentům
25. 6. Podání přihlášky k náhradní či opravné maturitě pro podzimní období
30. 6. Předání seznamu literárních děl řediteli školy
15. 8. Zveřejnění zkušebního schématu písemných zkoušek (MŠMT)

 

Pokud některý z termínů připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je nejzazší den lhůty první následující pracovní den.

Konkrétní termíny pro rok 2018

11. dubna 2018 ČJL písemná práce (společná část MZ) od 12:00
2. května 2018 MAT didaktický test 8:00, AJ písemná práce 12:15, RJ písemná práce 14:45
3. května 2018 ČJL didaktický test 8:00, FJ/NJ/ŠJ písemná práce 11:00, RJ didaktický test 13:00
4. května 2018 AJ didaktický test 8:00, FJ/NJ/ŠJ didaktický test 12:15
9. května 2018 Matematika+ didaktický test 10:00

 

3. září 2018 AJ, FJ, ŠJ písemná práce 12:00, MAT didaktický test 14:00, NJ, RJ písemná práce 14:00
4. září 2018 ČJL písemná práce 8:30, ČJL didaktický test 13:00
5. září 2018 AJ, FJ, ŠJ didaktický test 8:30, NJ, RJ didaktický test 12:15

V jarním období proběhnou písemné práce z ČJL ve středu 10. a čtvrtek 11. dubna 2019, didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky v pracovní dny od 2. do 10. května 2019.

 

Předměty společné části maturity

ČJL

Didaktický test 60 minut, písemná práce 90 minut (výběr z 6 zadání musí proběhnout do 20 minut od převzetí zadání a nezapočítává se do této doby), pro cizince při splnění podmínek je lhůta prodloužena o 15, resp. 30 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut, příprava 20 minut. Písemné práce jsou hodnoceny přes informační systém CERMATu.

Seznam min. 60 literárních děl zpřístupní ředitel do 30. září - platí pro jarní i podzimní období daného roku. Ze seznamu studenti vybere 20 děl a odevzdá do 31. 3. (30. 6. pro podzimní období), jinak díla losuje u zkoušky.

U zkoušky se losuje pracovní list, v jednom dni lze jeden list losovat jen jednou.

Přípravné kurzy k maturitě z češtiny

Knihy a další materiály pro přípravu k maturitě z ČJ

Videonávod jak udělat maturitu

Cizí jazyk

Na výběr AJ, FJ, NJ, ŠJ nebo RJ.

Didaktický test 100 minut, z toho 40 minut poslechová část, 60 minut test ověřující čtení a jazykové dovednosti. Písemná práce 60 minut, ústní zkouška 15 minut, příprava 20 minut.

Písemné práce jsou hodnoceny přes informační systém CERMATu.

U zkoušky se losuje pracovní list, v jednom dni lze jeden list losovat jen jednou.

Přípravné kurzy k maturitě z cizích jazyků

Knihy a další materiály pro přípravu k maturitě z cizích jazyků

Videonávod jak udělat maturitu

Matematika

Didaktický test trvá celkem 105 minut.

Přípravné kurzy k maturitě z matematiky

Knihy pro přípravu k maturitě z matematiky 

Videonávod jak udělat maturitu

 

Kritéria hodnocení maturity

Máte právo nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku vaší zkoušky.

Povinné zkoušky společné části jsou hodnoceny 1-5, nepovinné uspěl/neuspěl.

Prospěl s vyznamenáním - všechny povinné zkoušky známka 1 nebo 2, aritmetický průměr ze všech zkoušek do 1,5, prospěl - z žádné povinné zkoušky nebylo hodnocení 5, neprospěl - některá ze zkoušek za 5 nebo z jiného důvodu nevykonal úspěšně.

Kritéria hodnocení (hodnoty mezních hranic úspěšnosti) 2018

Předmět

Hranice

úspěšnosti

zkoušky

4 3 2 1
ČJL 43 % 58 % 73 % 87 % 100 %
Cizí jazyk 44 % 58 % 73 % 87 % 100 %
MAT 33 % 51 % 68 % 84 % 100 %

U cizího jazyka a ČJL hranice úspěšnosti zkoušky platí v případě, že žák prospěl ze všech dílčích zkoušek

U nepovinných předmětů se sleduje pouze hranice úspěšnosti zkoušky - cizí jazyk 44 %, MAT 33 %

U předmětu Matematika + je hranice úspěšnosti zkoušky 33 %, 4 48 %, 3 66 %, 2 84 %, 1 100 %

 

Co když maturitu neudělám?

Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu, může konat až dvě opravné zkoušky (pouze z předmětů, v nichž neuspěl, v případě dílčích zkoušek jen tu dílčí zkoušku, v níž neuspěl) po dobu 5 let následujících po ukončení studia na SŠ.

Opravné a náhradní zkoušky se konají jen v některých školách (tzv. spádových). Dílčí ústní zkoušky z ČJ a cizího jazyka se konají na škole, kde studujete.

K opravné zkoušce je nutné se přihlásit u ředitele školy (1. prosince pro jarní termín, 25. června pro podzimní termín, pokud termín spadá na sobotu, neděli nebo svátek, je poslední termín první pracovní den poté).

Co dělat v případě, že neuspějete ani u druhého opravného pokusu? Možností je požádat o přijetí ke vzdělávání v jakémkoli oboru vzdělání v jakékoli střední škole (tj. i na stejné škole, kde jste úspěšně dokončili poslední ročník) do vyššího ročníku. Rozhodnutí je na řediteli školy. Poté se můžete znovu přihlásit k maturitě. Podle školského zákona vám ředitel může uznat profilovou část maturitní zkoušky vykonanou v předchozím vzdělávání, povinnou společnou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit certifikátem (podrobněji § 81 odst. 6 školského zákona). U společné části se jinak k předchozím výsledkům nepřihlíží.

 

Jak se odvolat - přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky

V případě, že jste neuspěli u některé ze zkoušek nebo byli ze zkoušky vyloučeni, máte následující možnosti (§ 82 561/2004 Sb. v platném znění):

1. Profilová část maturitní zkoušky + písemné práce společné části maturitní zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání musíte písemně požádat krajský úřad/magistrát o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky (rozhodnutí o vyloučení) u písemných prací, u ústních zkoušek společné části nebo profilových zkoušek bude termín stanoven zvláštním předpisem.

2. Didaktický test společné části maturitní zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů musíte písemně požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přezkoumání výsledku/rozhodnutí o vyloučení.

Vyrozumění/rozhodnutí

MŠMT, krajský úřad nebo magistrát zašlou vyrozumění nebo rozhodnutí ve věci žádosti o přezkum do 30 dnů od doručení žádosti.

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku MZ nebo rozhodnutí o vyloučení:

Od tohoto roku je nutné je podat na tiskopisech dle přílohy 7 a 8 vyhlášky (interaktivní formulář ke stažení zde, informace k přezkoumání zde)

Adresa pro zaslání na MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Adresy krajských úřadů a magistrátů naleznete zde.

 

Kde můžete stáhnout zkušební testy k nové maturitě

V sekci Maturita najdete vzorové i ostré testy ze všech předchozích dostupných termínů (převzato z http://www.novamaturita.cz).

 

Podívejte se na náš videonávod:

Zdroje informací:

http://www.novamaturita.cz/ a http://www.udelammaturitu.cz/

Výsledky státních maturit najdete na http://vysledky.cermat.cz/

školský zákon a maturitní vyhláška http://www.novamaturita.cz/skolsky-zakon-a-vyhlaska-1404033137.html

 

Kam dál?

Přípravné kurzy k maturitě najdete zde 

Profesionálně zpracované otázky a knihy pro přípravu prohlédněte zde

Maturitní otázky, čtenářské deníky a další práce najdete na www.Seminarky.cz

Vzorové testy a ostré testy z letošního roku i předchozích let najdete v sekci Maturita.

 

19.4.2018

Související dokumenty:

článek co ohlídat v maturitním ročníku 2019


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Užitečné informace

  Zasílání novinek

  Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

  Doporučit známému