VYHLEDEJ...
RYCHLÝ PŘEHLED ŠKOL
školu
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Typ:
Text:

Jak zvládnout testy OSP, TSP

článek jak zvládnout testy osp tsp

TSP je přijímací zkouškou na fakulty brněnské Masarykovy univerzity (s výjimkou Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií, kde si TSP můžete zvolit, jinak vás čekají NSZ, od roku 2018 mají na FSPS TSP nahradit oborové testy). Podle informací na stránkách NSZ (leden 2017) výsledky NSZ 50 škol a fakult využívá místo vlastních přijímacích zkoušek nebo k nim přihlíží. Kompletní informace, vzorový test a další informace stáhnete zdarma v našem e-booku.

Termíny konání 

Zkoušky probíhají každý měsíc od prosince do konce května, v tomto roce jsou dva termíny v dubnu.

datum

OSP

TSP

prosinec

10. 12. 2016

-

únor

3. 2. 2017

-

březen

4. 3. 2017

-

duben

1. 4. 2017

-

29. 4. 2017

 

květen

27. 5. 2017

6. a 7. 5. 2017

V České republice je možné v letošním roce konat testy OSP v těchto městech:

Brno, Břeclav, České Budějovice, Frýdek Místek, Hradec Králové, Jihlava, Kladno, Klatovy, Kolín, Liberec, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov, Příbram, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šumperk, Tábor, Teplice, Ústí nad Labem, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín.

Ve Slovenské republice se testy konají v městech: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Martin, Michalovce, Nitra, Poprad, Prešov, Žilina

TSP se v rámci ČR konají v Brně, Praze, Č. Budějovicích, Jihlavě, Ostravě, Hradci Králové a Zlíně, ve SR v Žilině, Banské Bystrici, Košicích a Bratislavě.

Chcete zjistit více informací o hodnocení testů, rozdílech mezi jednotlivými testy a další informace? Stáhněte si náš e-book

Úspěšnost přijetí 2016

Veřejné VŠ, kde jsou NSZ součástí přijímací zkoušky:

UK PF 22,5%, FSV 43,8 %, MUNI FSS 30,7 %, ČVUT FA 71,2 %, MENDELU LDF 95 %, SLU FVP 54,2  %, FPF 64,7 %, UPOL FTK 46,4 %, PRF 37,6 %, UTB FME 52,1 %, FHS 48,7 %, VŠB-TUO EF 91,9 %, VŠE NF 43,3 %, VUTBR FA 40,7 %, FIT 72,5 %, ZČU FPR 38,1 %

Veřejné VŠ, kde získáte bonifikaci za výsledky NSZ

UK PEDF 37 %, FFHK 67,1  %, MUNI FES 42,8 %, FI 60,9 %, ČVUT FIT 53,9 %, FEL 78,6 %, JČU EF 73,5 %, MENDELU PEF 75,3 %, OSU PŘF 38,9 %, SLU OPF 88,6  %, TUL FPHP 70,6 %, EF 78,6 %, UHK FIM 66,5 %, UJEP FSE  73,3 %, UPOL PŘF 84,3 %, UPCE FES 71 %, VFU FVHE 64,5 %, VŠB-TUO FBI 91,3 %, FEI 78%, HGF 92 %, FS 83,9 %, VŠE FM 84,8 %, FIS 56,9 %, VUTBR FEKT 82,2%, FSI 82,7 %, FP 63,2 %, FS 95,6 %, FCH 74,8 %, ZČU FEK 60,1, FS 90,7 %, FEL 82,3 %,  FAV 63,2 %

Soukromé VŠ, které přihlíží k výsledkům NSZ

AC 61,7 %, CEVRO 98, 8 %, VŠAPS 78,5 %, A. Sting 100 %

Fakulty s přijímací zkouškou ve formě TSP

MUNI FF 69,2 %, FES 42,8 %, FI 60,9 %, PF 34,2 %, PDF 51 %, PŘF 66,8 %, FSPS 43,5 %, FSS 30,7 %

Doporučené učebnice

Přípravné kurzy

Prezenční přípravné kurzy v Praze, Brně a Ostravě najdete zde

Online testové kurzy 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd: termíny NSZ SCIO OSP, případně Matematika 10. 12. 2016 - 29. 4. 2017, přijímací zkoušky fakulty písemná část - 1. - 7. 6. 2017, ústní část (kde je požadována) - 8. - 14. 6. 2017

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 10. - 14. 6. 2017, písemná CHE+BIO, možnost prominutí prezenční studium mj. NSZ libovolný termín Přírodní vědy (oddíly Biologie, Chemie) nebo OSP percentil min. 75, magisterské studium percentil min. 85 

Pedagogická fakulta: obor Matematika se zaměřením na vzdělávání písemný test matematika 12. - 23. 6. 2017. Možnost prominutí mj. NSZ matematika umístění mezi 40 % nejlepšími (zdroj https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=16989&fakulta=11410)   

Právnická fakulta: NSZ OSP (váha 1,25) a ZSV (váha 0,75), všechny termíny.

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: 6. – 7. května TSP (jen některé obory), SCIO test (test OSP a ZSV) ve dnech 10. 12. 2016, 3. 2. 2017, 4. 3. 2017, 1. 4. 2017, 29. 4. 2017, 8. – 9. června oborové zkoušky (jen některé obory)

Ekonomicko-správní fakulta: TSP MU 6. – 7. 5. 2017. Možnost prominutí – přihlíží k OSP NSZ Scio, uznávané termíny 10. 12. 2016 - 1. 4. 2017 s percentilem 75 nebo 85 dle oboru

Fakulta informatiky TSP MU 6. – 7. 5. 2017, možnost prominutí mj. NSZ OSP percentil min. 70 nebo matematika percentil min. 60, termíny do 29. 4. 2017 včetně

Filozofická fakulta test studijních předpokladů a oborový test z Psychologie 6. – 7. 5. 2017, ostatní oborové testy 8. – 9. června 2017 (jen některé obory)

Právnická fakulta TSP MU 6. – 7. 5. 2017,

Přírodovědecká fakulta 6. května oborové testy (jen některé obory), 6. – 7. května 2017 TSP, možnost prominutí mj. NSZ OSP  termíny prosinec, únor a březen, percentil 80 a výše

Pedagogická fakulta 6. – 7. května 2017 TSP, 10. – 13. dubna oborové zkoušky (jen některé obory)

Fakulta sportovních studií TSP MU 6. – 7. 5. 2017, 7. května oborový test (jen některé obory), 20.–21. května praktická zkouška z TV, od roku 2018 mají TSP nahradit oborové testy

(Lékařská fakulta: TSP ani OSP nejsou součástí přijímací zkoušky)

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Fakulta architektury 2kolové přijímací řízení, 1. kolo výtvarná zkouška dle oboru, ověření prostorové představivosti, test všeobecného přehledu. Test OSP NSZ SCIO v termínech prosinec nebo únor. 2. kolo ústní zkouška.

Fakulta informačních technologií: 23. 6. 2017 přijímací zkouška z matematiky, možnost prominutí mj. NSZ matematika nebo OSP percentil 65 a vyšší (všechny termíny)

Fakulta elektrotechnická: 14. 6. 2017 test z matematiky, možnost prominutí mj. NSZ matematika nebo OSP, umístění mezi 10 % nejlepších, termíny 10. 12. 2016 – 1. 4. 2017

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz 

Ekonomická fakulta: bez přijímacích zkoušek. Pořadí uchazečů je stanoveno na základě studijního průměru na SŠ, výsledky NSZ OSP a případně další činnosti uchazeče (jazykové zkoušky aj.). Započítá se dosažený percentil, uznávané termíny do 1. 4. 2017

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  

Provozně ekonomická fakulta: 24. - 30. 4. 2017 matematika a cizí jazyk, možnost prominutí mj. NSZ matematika a AJ (programy HPS a EM mohou nahradit NJ) mezi 50 % nejúspěšnějších, program II termíny NSZ OSP percentil 50, termíny od 10. 12. 2016 do 29. 4. 2017

Lesnická a dřevařská fakulta: programy Nábytek, Design nábytku a Arboristika všechny termíny OSP NSZ SCIO, obor Design nábytku navíc talentová zkouška.

Ostravská univerzita v Opavě www.osu.cz

Přírodovědecká fakulta obory Geografie, PKG, EGRR, Biologie, AE, SBE, EB možnost prominutí zkoušky nebo bonifikace OSP NSZ SCIO percentil min. 70, termíny prosinec a únor

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Obchodně podnikatelská fakulta: 5. – 9. 6. 2017, test ekonomie, společenský přehled, matematika. Možnost prominutí NSZ OSP percentil min. 40. Termíny od prosince 2016 do 1. 4. 2017.

Fakulta veřejných politik: Bakalářské studijní obory VSSP, SES - dle harmonogramu SCIO do 29. 4. 2017, u studijních oborů SPP, VŠS, EPoS duben - červen 2017

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: vybrané obory OSP do 29. 4. 2017

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Ekonomická fakulta: 1. polovina června, Test AJ, obecné studijní předpoklady. Možnost prominutí mj. NSZ OSP a současně z AJ percentil 50 a více, termíny do konce dubna 2017

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 9. - 12. 5. 2017 (talentové zkoušky); 5. - 9. 6. 2017, možnosti prominutí a bonifikace mj. umístění s percentilem alespoň 55 v testu OSP NSZ SCIO, poslední akceptovaný termín 29. 4. 2017

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Fakulta informatiky a managementu 5. - 21. 6. 2017, možnost prominutí mj. NSZ matematika s percentilem alespoň 80, termín složení do 30. 4. 2017

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta sociálně ekonomická výběr na základě portfolia dodaného do 15. 6. 2017, možnost prominutí mj. OSP NSZ Scio do 29. 4. 2017

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz 

Fakulta tělesné kultury studijní program Tělesná výchova a sport talentová zkouška (studijní program Tělesná výchova a sport) duben 2017, ústní zkouška duben – květen 2017, písemná zkouška – test OSP NSZ SCIO do konce dubna 2017

Právnická fakulta: OSP a ZSV NSZ SCIO, všechny termíny

Přírodovědecká fakulta některé obory PZ 5. - 9. 6. 2017, jiné bez zkoušky, možnost prominutí mj. NSZ OSP nebo matematika percentil min. 90. Všechny termíny.

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta ekonomicko-správní přijetí bez přijímací zkoušky, bonifikace mj. NSZ SCIO OSP termíny do 29. 4. 2017

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: Bc. termíny NSZ SCIO od 10. 12. 2016 do 29. 4. 2017 (včetně). Programy PA a O biologie, ZSP, SVP ZSV, obor NJPMP NJ, AJPMP AJ

Fakulta managementu a ekonomiky: NSZ SCIO (OSP/VŠP) do 29. 4. 2017

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie Bc. 14. - 16. 6. 2017 (1. kolo) dle oboru, 28. 7.-1. 8. 2017 (2. kolo, bude-li vypsáno), Mgr. 12. a 13. června 2017 a 27. 7. 2017 (v případě druhého kola). Možnost prominutí mj. NSZ SCIO OSP Bc. percentil 65 nebo vyšší, Mgr. percentil 75 a vyšší, termíny do 29. 4. 2017 včetně

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta: NSZ Scio OSP všechny termíny

Fakulta bezpečnostního inženýrství: 1. kolo 14. 6. 2017, případné 2. kolo 16. 8. 2017 písemná zkouška z matematiky, možnost prominutí mj. při absolvování NSZ z matematiky nebo v OSP úroveň percentilu 40 či vyšší. Všechny termíny.

Fakulta elektrotechniky a informatiky: 27. 6. 2017 písemný test matematika, možnost prominutí mj. NSZ OSP 50. a vyšší percentil. Všechny termíny.

Hornicko-geologická fakulta: písemná zkouška z matematiky, pro rok 2017 v lednu 2017 zatím nezveřejněno, dle stránek SCIO možnost prominutí uchazečům s percentilem 25 a výše z OSP, termíny do 29. 4. 2017 včetně.

Fakulta strojní: 1. kolo 7. 7., 2. kolo 15. 8., 3. kolo bez přijímací zkoušky (pouze pro uchazeče, kteří splňují některou z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky). PZ z matematiky, možnost prominutí mj. NSZ OSP 30 % nejlepších nebo matematika 40 % nejlepších. Termín neupřesněn („v roce 2016 nebo počátkem roku 2017“ https://www.fs.vsb.cz/export/sites/fs/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/FS_PKP_08_003.pdf

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta managementu: 5. 6. 2017, test předpokladů k manažerskému rozhodování, matematika, světový jazyk, možnost prominutí mj. NSZ OSP mezi 40 % nejlepších, termíny do 29. 4. 2017 včetně

Národohospodářská fakulta: NSZ OSP všechny termíny (kromě oboru Economics)

Fakulta informatiky a statistiky zkouška z matematiky a cizího jazyka, první kolo přijímacího řízení 14. 6. 2017, druhé kolo přijímacího řízení (kromě oboru ME) 23. 8. 2017, možnost prominutí mimo obor ME mj. při NSZ  OSP do 1. 4. v 1. kole, pro 2. kolo termíny do 27. 5. 

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta informačních technologií: dosažení min. percentilu 10 v testu OSP, MAT nebo VŠP v rámci NSZ SCIO, přednostní přijetí mj. při dosažení percentilu 60 a výše

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 12. - 16. 6. 2017, možnost prominutí program EEKR-B mj. NSZ matematika nebo OSP percentil 60 nebo vyšší, AJEI-H prominutí zkoušky z matematiky mj. NSZ matematika percentil 60 nebo vyšší, termín do 4. 3. 2017 včetně

Fakulta strojního inženýrství: 19. 6. – 22. 6. 2017 FYZ/MAT, možnost prominutí mj. NSZ matematika mezi 50 % nejlepších, termíny 3. 2. – 29. 4. 2017

Fakulta podnikatelská: 20. a 21. 5. 2017 test studijních předpokladů, test AJ, možnost prominutí mj. NSZ OSP percentil 75 a vyšší, termíny do 1. 4. 2017

Fakulta stavební: s výjimkou programu Architektura pozemních staveb 5. - 9. 6. 2017 z matematiky a fyziky, možnost prominutí mj. NSZ OSP nebo matematika percentil 40 nebo vyšší, termíny do 1. 4. 2017 včetně

Fakulta architektury talentová zkouška 11. - 18. 1. 2017, 2. část přijímací zkoušky NSZ SCIO OSP do 4. 3. 2017

Fakulta chemická zkouška z chemie 1. 6. 2017, možnost prominutí mj. NSZ OSP percentil 60 a vyšší, termín dodání nejpozději do 7. 4. 2017

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz

Fakulta strojní: Bez přijímací zkoušky, bonifikace mj. za NSZ SCIO

Fakulta elektrotechnická: Bez přijímací zkoušky, bonifikace mj. za NSZ SCIO, termíny do 1. 4. 2017

Fakulta aplikovaných věd: Bez přijímací zkoušky na základě prospěchu, bonifikace za NSZ z matematiky nebo OSP, termíny do 1. 4. 2017

Fakulta ekonomická: bez přijímací zkoušky, bonifikace mj. za NSZ OSP, matematika, AJ nebo NJ v termínech do 29. 4. 2017, min. dosažený percentil 50

Fakulta právnická: termíny NSZ SCIO v období prosinec 2016 - květen 2017, Mgr. OSP + ZSV, Bc. OSP

Soukromé vysoké školy     

AKADEMIE STING, o. p. s. www.sting.cz

Motivační pohovor 20. 6., 21. 8. 2017, bonifikace za výsledky NSZ Scio (zdroj http://www.sting.cz/prijmaci_rizeni/)

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

Angličtina jako cizí jazyk, Čeština jako cizí jazyk: jazykový test, ústní pohovor 18. 4., 13. 6., 8. 8., 12. 9. 2017. Možnost prominutí NSZ AJ (zdroj http://akcentcollege.cz/pro-uchazece/prijimacky-pozadavky/)   

CEVRO Institut, o.p.s. www.cevroinstitut.cz 

Motivační pohovor, informace o termínech na studijním oddělení školy. Možnost prominutí při absolvování NSZ OSP nebo ZSV (všechny termíny)

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Test obecných studijních předpokladů (úlohy, ve kterých se uplatňuje logické uvažování), znalostí základů společenských věd v rozsahu středoškolských osnov – psychologie (obecná, osobnosti, vývojová a sociální), filozofie (základní filozofické směry, hlavní etapy vývoje filozofického myšlení), sociologie (společnost, skupiny, organizace, sociologie malých a velkých skupin), etika (hodnoty, otázky dobrých mravů, společenské normy) a kulturní a historický přehled. Ústní zkouška orientace v přečtené odborné literatuře, zájmových a pracovních aktivitách, motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání, porozumění textu v AJ nebo NJ. Informace o termínech na studijním oddělení. Zohledňují se výsledky NSZ Scio (zdroj http://www.vsaps.cz/prijimaci-pohovory/

Vzorové testy a okruhy otázek

https://www.scio.cz/nsz/priprava.asp

https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimacky

9.1.2017


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Užitečné informace

    Zasílání novinek

    Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

    Doporučit známému